fbpx

6 Appartementen met een kantoorruimte

Oct 2014

Voordat kan worden gestart aan de EPB berekening moeten eerst het volume en de verliesoppervlaktes per appartement bepaald worden. Idem voor de gemeenschappelijke delen. Om zeker te zijn dat er geen oppervlaktes worden berekend tekenen wij deze appartementen uit in 3D. Van elk appartement kunnen de verliesoppervlaktes en het volume dan makkelijk worden bepaald.

EPB appartementen met kantoor 3D

 

 

EPB appartementen

Nadat dit werd bepaald worden deze gegevens ingegeven in de software. Eerst wordt gerekend met standaardwaarden voor zowel isolatie, glas, raamprofielen en ventilatie. Hierna bekijken wij hoe we dit kunnen optimaliseren zodat het E-peil wordt gehaald met zo weinig bijkomende kosten. Eens dit werd uitgerekend leggen we dit in de vorm van een voorstudie voor aan de architect en bouwheerd. Op dit moment worden de aanpassingen besproken en hierna wordt een tweede voorstudie opgemaakt inclusief de reeds gekende gegevens.

EPB appartementen met kantoor achtergevel EPB appartementen met kantoor 3D achter

 

 

E-peil optimaliseren

Het E-peil wordt hierna verder geoptimaliseerd door alle beschaduwing te gaan ingeven, dit zorgt voor een beter resultaat op vlak van oververhitting. Zo worden balkons, dakoversteken, tuinmuren en naburige woningen opgemeten en ingegeven in de EPB software.

 

Technieken

Als laatste worden de technieken geoptimaliseerd. Iedere plaatser heeft namelijk zijn eigen merken en type waarmee hij gewoon is van te werken. Deze worden zeer gedetailleerd ingegeven, ook krijgt de plaatser en bouwheer een aantal tips mee over hoe ze het E-peil verder kunnen verlagen door een aantal stavingsstukken te bezorgen. Dit kan door de ontwerpretourtemperatuur van het systeem zo laag mogelijk te houden of door inregelrapporten en debietsmetingen te bezorgen. Deze hebben telkens een vrij grote invloed op het E-peil.

 

Luchtdichtheid

Als noodoplossing kan altijd nog een blowerdoortest worden uitgevoerd, de invloed hiervan kan vrij groot zijn indien een positief resultaat wordt behaald. Standaard wordt met een vrij slechte waarde gerekend waardoor in de meeste gevallen wel E-peil punten te winnen zijn door het uitvoeren van een blowerdoortest. De invloed van een blowerdoortest is echter iets kleiner bij appartementen omdat het lekdebiet gedeeld moet worden door het verliesoppervlak. Dit verliesoppervlak is uiteraard kleiner bij appartementen dan bij een vrijstaande woning.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be