Mijn EPB

Flowchart verplichtingen EPB en ventilatieverslaggeving

Voor start van werken

Goedkeuring offerte

Voorstudie EPB

Info over isolatie, ventilatie en technieken

Optimalisatie en simulaties

Startverklaring


8 dagen voor de start van de werken
Tijdens de werken

Tussentijdse berekeningen en simulaties

Einde werken

Verwerken van alle vereiste stavingsstukken

Na het bezorgen van facturen en andere stavingsstukken kunnen we het dossier voorbereiden om af te werken
Exit mobile version