fbpx

Herbestemming van een kasteel EPB

Aug 2015

Kastelen niet vrijgesteld van EPB-regelgeving bij herbestemming

Ook kastelen vallen onder de EPB-regelgeving, zij het met enkele vrijstellingen.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be