Herbestemming van een kasteel EPB

Aug 2015

Kastelen niet vrijgesteld van EPB-regelgeving bij herbestemming

Ook kastelen vallen onder de EPB-regelgeving, zij het met enkele vrijstellingen.

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be