fbpx

Inregeling ventilatie

MijnEPB is al jaren een officiele ventilatieverslaggever.

Steeds vaker krijgen we de vraag van de elektricien of installateur die het ventilatietoestel geplaatst heeft om de debieten ook in te regelen. Doordat onze mensen de nodige expertise én het correcte materiaal hebben, was de inregeling voor ons dus een logische volgende stap. Dit kan zowel voor een C-systeem als een D-systeem.

 

Ventilatie inregeling

Bij de inregeling van de ventilatie zorgen we ervoor dat uw ventilatietoestel correct werkt én voldoet aan de EPB-eisen, uiteraard op voorwaarde dat het toestel zwaar genoeg is en er tijdens de uitvoering geen buizen geblokkeerd geraakt zijn. Op basis van het ventilatievoorontwerp passen we de debieten van de ventilatie-unit aan. Eenmaal het toestel op punt staat, voeren we meteen ook de officiële ventilatiemeting uit. U krijgt van ons ook een woordje uitleg over de bediening en het onderhoud van uw systeem.

 

Voordelen

Doordat de inregeling van het ventilatiesysteem en de officiele meting door één persoon gebeurt, heeft u achteraf ook maar één contactpunt. Zo vermijdt u achteraf heel wat discussie tussen verschillende partijen. Vaak was het immers moeilijk om installateur, verslaggever én bewoner samen te krijgen; en al even vaak bleek een hermeting achteraf toch nog nodig. Doordat het officiële kwaliteitskader geregeld controles op ons werk uitvoert, bent u er overigens extra zeker van dat de meting correct gebeurt.

 

Voorwaarden

Het ventilatietoestel en de bijbehoren kanalen dienen door de installateur op correcte wijze geplaatst te zijn. Alle specifieke hulpstukken van het toestel (filters, bediening,…) moeten ook aanwezig zijn, zodat wij ons enkel moeten focussen op het regelen van de debieten. Indien dit het geval is, garanderen wij dat de correcte debieten gehaald worden.

 

Prijs ventilatie-inregeling

Deze prijs maken we in combinatie met de officiele ventilatieverslaggeving. Zo spaart u (minstens) één verplaatsing uit. Aarzel daarom zeker niet om een vrijblijende offerte aan te vragen.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be