Schatting nodig?

Een schatting of waardebepaling van een onroerend goed houdt in dat men de venale waarde van het onroerend goed zo correct en accuraat mogelijk gaat bepalen, op basis van alle gekende en feitelijke gegevens.

Onder de venale waarde van een onroerend goed verstaat men de prijs die de meestbiedende gegadigde zou bereid zijn te betalen indien het goed te koop zou gesteld worden onder de meest gunstige voorwaarden en na een degelijke voorbereiding waarbij er voldoende publiciteit voor de verkoop gemaakt is en waarbij er een normale mededinging was van het aantal kandidaat- kopers.

Tijdens een bezoek ter plaatse zal de schatter alle informatie verzamelen die hij nodig heeft om de schatting op te kunnen maken. Op basis hiervan zal de schatter een schattingsverslag opstellen waarin de waardebepaling van het onroerend goed wordt opgenomen.

 

Wat bepaalde de waarde?

Een schatter houdt bij een waardebepaling onder andere rekening met volgende parameters:

  • Oppervlakte, oriëntatie en ligging van de grond
  • Oppervlakte van het onroerend goed
  • Afwerkingsgraad van het onroerend goed
  • Ouderdom van het onroerend goed
  • Bereikbaarheid
  • Aard en bestemming van het onroerend goed
  • Staat van het onroerend goed

Ook speelt de waarde van vergelijkbare onroerende goederen in de omgeving voor de schatter een belangrijke rol in het schattingsproces en het bekomen van een realistische en accurate schatting van het onroerend goed.

Prijs voor een schatting

De prijs voor de opmaak van een schatting is afhankelijk van een aantal factoren. Vooral de grootte en de complexiteit van het geheel zal bepalend zijn. Aarzel zeker niet om een vrijblijvende offerte op te vragen.

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be