fbpx

Sloopopvolgingsplan en sloopinventaris

De sloopinventaris is een oplijsting van alle afvalstoffen die kunnen worden verwacht bij geplande sloopwerken. De inventaris geeft niet alleen aan welke materialen zullen vrijkomen (per categorie afvalstof) maar bevat ook informatie over de ingeschatte verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze worden aangetroffen.

 

Is een sloopinventaris verplicht?

Een sloopinventaris is verplicht bij de afbraak of ontmanteling van gebouwen met een bouwvolume van 1000 m3 of meer die niet of niet enkel een woonfunctie hebben. Ook wooneenheden waarin andere activiteiten dan bewoning plaatsvinden of plaatsvonden (winkelruimten, ateliers, verzorgingsinstellingen,…) vallen dus onder deze regel. In andere gevallen kan een sloopinventaris op vrijwillige basis worden opgesteld.

In de toekomst wordt de verplichting mogelijk uitgebreid naar grotere wooneenheden, wegen en infrastructuurwerken. De overheid bekijkt samen met de bouwsector of dit binnen het duurzaam beheer van bouwafvalstoffen een meerwaarde biedt.

Risicoprofiel van puin

Met het in voege treden van een nieuw acceptatie- en verwerkingsbeleid bij de puinbrekers vanaf 26 augustus 2018 zal de verwerker bij acceptatie een onderscheid moeten maken tussen puin met een laag milieurisicoprofiel (LMRP) en puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

Bij laag milieurisico puin is het risico dat, na verwerking van dit puin, de gerecycleerde granulaten vervuild zijn beperkt (laag). Bij hoog milieurisico puin daarentegen is het risico op vervuiling van de granulaten reëel. Met vervuiling wordt o.a. bedoeld: gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB, storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek e.a.

 

Tracimat deskundige

Om de procedure op te starten om puin als laag milieurisicoprofiel (LMRP) te beschouwen, dient de bouwheer een sloopopvolgingsplan te laten opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige.

 

Prijzen sloopinventaris

De prijs voor de opmaak van de sloopinvenatris is afhankelijk van een aantal factoren. Vooral de grootte en de complexiteit van het geheel zal bepalend zijn. Aarzel zeker niet om een vrijblijvende offerte op te vragen.

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be