fbpx

Participatie in hernieuwbare energie

Mar 2015

Participatie in hernieuwbare energie

Voor bouwvergunningen aangevraagd vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om bij een nieuwbouwwoning een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie te produceren. Dit kan op zes verschillende manieren:

  1. Zonneboiler
  2. Zonnepanelen (PV)
  3. Biomassa
  4. Warmtepomp
  5. Stadsverwarming en koeling
  6. Participatie in een project voor productie van hernieuwbare energie.

We gaan enkel in op punt 6, namelijk de participatie in hernieuwbare energie.

 

Wat je moet doen

Er moet een participatie-overeenkomst (met uniek participatienummer) worden afgesloten tussen een aangifteplichtige en een projectuitvoerder. In het Energiebesluit staan een aantal expliciete voorwaarden voor een dergelijke participatie vermeld. Om zeker  te zijn dat de participatie in aanmerking komt om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie, gaat u na of uw participatie-overeenkomst aan al de eisen uit het Energiebesluit voldoet. Deze eisen zijn opgesomd in een checklist. Waar nodig is extra uitleg bijgevoegd.

De EPB-verslaggever van de aangifteplichtige geeft in de EPB-software aan dat gebruik wordt gemaakt van participatie, en vult het uniek participatie-nummer en opbrengst (kWh/jaar) die aan de participatie is toegekend in de software in. De participatie-overeenkomst wordt bijgehouden als stavingstuk bij de EPB-aangifte.

 

Aandeel kopen

Steeds meer gezinnen dragen actief bij aan de bouw van grote windturbines of andere groenestroomprojecten. Zij zijn lid van een coöperatieve vennootschap die hernieuwbare energieprojecten ontwikkelt. Om lid te worden van zo’n coöperatieve, koopt u een aandeel. Dat kost 125 tot 260 euro. Als lid kunt u eventueel ook klant worden en energie afnemen.

 

Aandachtspunten

Een coöperatieve vennootschap is eigenlijk in handen van haar leden. U mag als vennoot dus niet alleen financieel, maar ook op bestuursvlak participeren.

Als u voor een cvba of coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kiest, heeft u een voordeel: er is een strikte scheiding tussen het vermogen van de vennootschap en het privé-vermogen van de vennoten. De vennoten van een cvba zijn in principe slechts aansprakelijk voor het bedrag dat ze inbrengen in de vennootschap.

Informeer u goed over de doelen van de coöperatieve. Sommige coöperatieven investeren rechtstreeks in projecten op terrein, anderen stellen via een lening uw geld ter beschikking van een grote energieproducent.

Lees de statuten nauwkeurig. De statuten vormen het contract tussen de vennoten, ze bepalen het werkingskader en leggen de regels vast tussen de leden van de coöperatieve.

Ga na of de vennootschap erkend is door de Nationale Raad voor Coöperatie (NRC), voor erkende vennootschappen is de opbrengst van het aandeel (jaarlijkse rente tot 6%) belastingvrij tot 170 euro.

Er zijn ook coöperatieve vennootschappen die de principes van het International Co-operative Alliance (ICA) onderschrijven, zij verzekeren hun klanten o.a. democratische controle, vorming en een bepaald rendement van het ingebrachte kapitaal.

 

MijnEPB heeft ervaring met het aanvragen van participatie in hernieuwbare energie

 

Sommige klanten kiezen bewust voor participatie in hernieuwbare energie. MijnEPB kan dit samen met u opvolgen. Zo hebben we ervaring met zowel Ecopower als Stroomvloed. Aarzel zeker niet om ons te contacteren mocht u hierover vragen hebben.

Lijst met projecten participatie hernieuwbare energie

 Coöperatie  Aandeel
(in €)
 Contactgegevens
 Aspiravi Samen  125 Vooruitgangstraat 333 bus 5, 1030 Brussel
www.aspiravi-samen.be,
aspiravi-samen@hefboom.be, 02 265 01 59
 
 Beauvent  250 IJzerdijk 47, 8600 Diksmuide
www.beauvent.be,
info@beauvent.be, 058 29 90 29
 
 Bronsgroen  125 Geraetsstraat 25, 3500 Hasselt
www.bronsgroen.be,
info@bronsgroen.be, 0494 57 09 65 (enkel woe.)
 
Campina Energie 250 Meibloemstraat 24, 2360 Oud-Turnhout
ww.campinaenergie.be
info@campinaenergie.be, 0474 36 92 70
 
 Ecopower  250 Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem
www.ecopower.be,
info@ecopower.be, 03 287 37 79
 
 Energie voor meer  Natuur  250 Zelebaan 124, 9160 Lokeren
www.energievoormeernatuur.org,
info@energievoormeernatuur.org, 09 277 92 96
 
 Electrabel CoGreen  125 Simón Bolívarlaan  34, 1000 Brussel
www.electrabelcogreen.com
info@electrabelcogreen.com
 
 Elecoo cvso  250 Mijterlaan 14, 8400 Oostende
www.elecoo.be
info@elecoo.be
 
 Eoly Coöperatie
 
 250 Edingensesteenweg 196, 1500 Halle
www.eoly.be,
coop@eoly.be, 02 363 55 45
 
 Limburg Wind  125 Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
www.limburgwind.be,
limburgwind@hefboom.be, 011 35 38 68
 
Pajopower  250 Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik
info@pajopower.be
www.pajopower.be, 02 306 45 62
 
 Storm  125 Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen
www.storm.be
info@storm.be – 03 210 07 20
 
 Stroomvloed cvba  250  Roombaardstraat 18, 9810 Nazareth
 www.stroomvloed.be
info@stroomvloed.be – 
0495/57 85 66 

 
 Wase Wind  248 Samelstraat 21A, 9170 Sint-Gillis-Waas
www.wasewind.be,
info@wasewind.be, 03 707 19 01
 
Windtogether 125 Markiesstraat 1, 1000 Brussel
www.windtogether.be
windtogether@cooperaties.be
, 02/205 17 28

 
ZuidtrAnt cvba-so 100 Ooststatiestraat 128, 2550 Kontich
www.zuidtrant.be
info@zuidtrant.be, 0477 33 89 10
CoopStroom cvba ?
Langestraat 108, 8000 Brugge
www.coopstroom.be
info@coopstroom.be, 0472 65 64 60

 

Bron: VEA – Participatie in hernieuwbare energie

Bron: VEA – Coöperatieven

Bron: VEA – Overzicht coöperatieven

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be