fbpx

Wat is het capaciteitstarief?

Jan 2017

Wat is het capaciteitstarief?

Een capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar dat je betaalt voor het gebruik van het distributienet. Het bedrag wordt deels bepaald door de capaciteit van je aansluiting, het zogenaamde aansluitingsvermogen.

Dit is anders dan het verbruikstarief dat vandaag voor je factuur wordt gehanteerd. De basis van het verbruikstarief is je afname. Dat wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

Het betreft dus geen bijkomende kost maar een volledig nieuwe berekening van de kosten.

Wat is het capaciteitsprofiel?

Waarom een capaciteitstarief?

Sinds enkele jaren kent het energielandschap een sterke evolutie: we nemen niet alleen energie af van het net, we produceren steeds meer zelf, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Als distributienetbeheerder moeten we het net voorbereiden op de komst van nog meer lokaal opgewekte energie. Bovendien moeten we klaar zijn om nieuwe toepassingen (elektrische voertuigen, warmtepompen, batterijen voor energieopslag …) optimaal te integreren. Omwille van die evoluties is de betaling van netkosten louter op basis van de afname stilaan achterhaald. Een billijke verdeling van de netgebonden kosten over alle netgebruikers is noodzakelijk. De invoering van een capaciteitstarief biedt de oplossing.

 

Volledig nieuwe tariefstructuur

De nieuwe tariefstructuur laat toe om het aansluitingsvermogen zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de klant. Als bestaande netten optimaal worden benut, moet het net enkel worden uitgebreid wanneer dat strikt noodzakelijk is. Zo worden de kosten van het distributienet onder controle gehouden.

 

Bron: Eandis

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be