fbpx

Blowerdoortest incl. lekopsporing

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen. Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil en de netto-energiebehoefte.

Invloed blowerdoortest

Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil te halen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om het E-peil te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. Standaard gaat de EPB-software immers uit van een luchtdoorlatendheid van het gebouw bij 50 Pa van 12 m3/(m2.h). Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa door elke vierkante meter van de gebouwschil 12 kubieke meter lucht ontsnap (of binnendringt). Dit is een vrij hoge waarde. Indien er enige aandacht aan een luchtdichte afwerking wordt besteed, kan een waarde van 3 à 5 relatief gemakkelijk gehaald worden.

Effect op het E-peil

Het effect op het E-peil is afhankelijk van een aantal factoren waaronder de oppervlakte van de gebouwschil. De factor (uitgedrukt in m³/uur.m²) die wordt ingegeven in de EPB-software is namelijk het lekdebiet (m³/uur) gedeeld door het verliesoppervlakte (m²) van het gebouw. Een appartement dat volledig is ingesloten en slechts aan één kant grenst met de buitenomgeving zal dus een minder grote invloed ondervinden op vlak van E-peil als bvb. een vrijstaande woning met hetzelfde lekdebiet. Gemiddeld bedraagt het voordeel van een blowerdoortest van een ééngezinswoning 7 à 11 E-peil punten.

Blowerdoor blowerdoortest luchtdichtheidstest - MijnEPB

Passiefhuiscertificaat

Voor het behalen van een passiefhuiscertificaat ben je steeds verplicht om een blowerdoortest te laten uitvoeren. Eén van de voorwaarden om als passiefhuis erkend te worden is immers een luchdichtheid van maximaal 0,6 verversingen van het luchtvolume per uur van de woning bij 50 Pa: n50 < 0,6 h-1. Dit laatste betekent dat bij een drukverschil van 50 Pa, maximaal 0,6 maal het volume van de woning aan lucht ontsnapt of binnendringt per uur. In vergelijking met de waarden die in vorige paragraaf vermeld werden, is dit merkelijk strenger.

Offerte blowerdoortest

Aarzel niet om een vrijblijvende offerte aan te vragen voor het uitvoeren van een blowerdoortest.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be