fbpx

Veiligheidscoördinatie

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen van zodra minstens twee aannemers aangesteld worden, dit zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwwerken. In principe is er een onderscheid tussen veiligheidscoördinator-ontwerp en veiligheidscoördinator-verwezenlijking, maar vaak voert één persoon deze functies uit.

Veiligheidscoördinator veiligheidscoördinatie

Taken van de veiligheidscoördinator

De veiligheidscoördinator-ontwerp detecteert alle risicovolle elementen. Hij stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan (VG-plan) op. Deze bevatten de te nemen maatregelen en tips aangaande veiligheid. Verder opent de VCO het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek.

De veiligheidscoördinator-verwezenlijking voert werfbezoeken uit. Deze bezoeken zijn er om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren. De opmerkingen of werkpunten houdt hij bij in een coördinatiedagboek. Na elk werfbezoek, bezorgt de VCO een werfverslag aan architect, bouwheer en aannemers. Verder vult de veiligheidscoördinator het veiligheids- en gezondheidsplan en het postinterventiedossier aan tijdens de werken.

 

Aanstelling van de veiligheidscoordinator

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de coördinator wordt aangesteld door de architect. Dit is echter steeds voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen.  In de praktijk is het echter meestal de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar een veiligheidscoördinator.

 

Postinterventiedossier

Op het einde van de werken maken wij, als VCO, het postinterventiedossier (PID) op. Dit bevat nuttige documentatie:

  • om latere interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen.
  • om de betrokken personen op een eenvoudige manier te informeren over de structuren van het gebouw.

Bij eventuele verkoop zal de notaris het postinterventiedossier toevoegen aan de verkoopakte.

 

Prijs

De kosten voor de veiligheidscoördinatie zijn afhankelijk van de omvang, de aard en de duur van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag daarom steeds de plannen toe te voegen en volgende gegevens te vermelden:

  • aard van het bouwwerk (nieuwbouw, verbouwing, …)
  • vermoedelijke duur van de werken

Nuttige links

Brochure van de federale overheidsdienst: De aanstelling van veiligheidscoördinatoren

Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen: Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Vragen?

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be