fbpx

Eerste project met diepe geothermie in Vlaanderen

Sep 2018

Eerste project met diepe geothermie in Vlaanderen

Geothermie wordt beschouwd als een duurzame en milieuvriendelijke techniek voor energiewinning. Bij diepe geothermie worden boringen tot 4 km diep gedaan, waar de temperatuur nog veel hoger ligt en dus nog meer energie gewonnen kan worden. Sinds oktober 2017 werd het eerste diepe geothermieproject opgestart in Vlaanderen. Wat dit precies inhoudt lees je verder in dit artikel.

Diepe-geothermie-MijnEPB

Wat is diepe geothermie en wat zijn de voordelen?

Bij diepe geothermie worden boringen uitgevoerd tussen 0,5 en 4 km diepte. op deze dieptes kan de temperatuur oplopen tot 200 °C. Meestal wordt geboord tot in een watervoerende laag. Dit warm water wordt eerst opgepompt naar de oppervlakte. Dan wordt de warmte afgenomen m.b.v. een warmtewisselaar en wordt het koud water terug in de bodem gepompt. Deze warmte-energie kan gebruikt worden voor verscheidene toepassingen, zoals verwarming, koeling of elektriciteit.

Belangrijke voordelen van diepe geothermie zijn:

  • Het is een hernieuwbare, duurzame en milieuvriendelijke techniek
  • In tegenstelling tot seizoensafhankelijke methodes (zonnepanelen, windenergie) is de energievoorziening continu, het hele jaar door

In oktober 2017 startte het VITO (Vlaams instituut voor technologiesch onderzoek) een eerste project op met diepe geothermie in de Kempen. De bedoeling is om verschillende onderzoekscentra te voorzien van warmte. Diepe geothermie wordt beschouwd als een veelbelovende duurzame energievoorziening met een groot economisch potentieel.

Er zijn ook enkele risico’s aan verbonden

Boringen tot 4 km diep in de aardkorst verlopen toch niet zonder risico’s. Het opgepompte water kan bijvoorbeeld allerlei zouten, zware metalen of radioactieve deeltjes bevatten die schade kunnen berokkenen aan de apparatuur. Ook kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Bovendien moet het debiet aan opgepompt water en de temperatuur ook hoog genoeg zijn om rendabel te kunnen zijn. Tenslotte kan het terugpompen van water in de bodem verstoringen teweegbrengen of zelfs aanleiding geven tot kleine aardbevingen.

Omwille van deze risico’s werkt de Vlaamse regering aan het oprichten van garantieregelingen om bedrijven toch over de streep te trekken voor het onderzoeken van diepe geothermie als duurzame energiebron.

Ben je geïnteresseerd in duurzame energie of heb je vragen omtrent uw eigen energieverbruik? Neem gerust een kijkje op onze website (www.mijnepb.be) en contacteer ons voor vrijblijvend advies op maat.

Foto: https://www.epa.gov/rhc/geothermal-heating-and-cooling-technologies

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be