fbpx

E-peil en K-peil bij verbouwing

Feb 2015

E-peil en K-peil bij renovatie

Soms is er verwarring bij de bouwer wanneer het gaat over het E-peil en K-peil bij een verbouwing. Men heeft vaak de verwachting dat er een E-peil en K-peil zal worden berekend van de woning. Vóór 2015 kon men simpelweg geen E-peil en K-peil berekenen voor een verbouwing, ongeacht de omvang van de werken. Enkel wanneer er een volledige wooneenheid wordt bijgebouwd kon dit wel.

Vanaf 01-01-2015 kan er wel een E-peil worden berekend (geen K-peil), op voorwaarde dat de werken aan bepaalde voorwaarden voldoen, men spreekt in dit geval van een energetische renovatie.

 

2006-2014: gewone renovatie

Voor een gewone renovatie zijn er momenteel eisen op het vlak van de thermische isolatie van nieuwe scheidingsconstructies en ventilatie. Er zijn geen eisen op vlak van energieprestatie.

 

2015: De ingrijpende energetische renovatie

De ‘ingrijpende energetische renovatie’ is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving, worden (na)geïsoleerd. Vloeren op volle grond en boven een (kruip)kelder vallen niet onder deze scheidingsconstructies. Voor een renovatie met vergunningsaanvraag of melding vanaf 2015 moeten ook na-geïsoleerde constructiedelen en nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties aan eisen voldoen.

Voor de ingrijpende energetische renovatie zijn er eisen op het vlak van:

 • Energieprestatie (E-peil):
  • Woongebouwen: E90
  • Kantoor- en schoolgebouwen: E90
 • Ventilatie:
  • Minimale ventilatievoorzieningen in alle ruimten (zoals bij nieuwbouw)
 • Maximale U-waarden:
  • Nieuwe constructiedelen
  • Vernieuwde constructiedelen
  • Na-geïsoleerde constructiedelen.

De eisen in een overzichtelijke tabel kan je hieronder terugvinden:

EPB eisen 2015

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be