fbpx

Nieuwe eisen voor de wachtgevel in 2014

Jun 2014

Voor vergunningen aangevraagd vanaf 2014 is de Umax-eis voor nieuw opgetrokken vrijstaande wachtgevels naar een aanpalend perceel waartegen nog geen beschermd volume is aangebouwd, dezelfde als de Umax-eis voor scheidingsconstructies tussen twee beschermde volumes op aangrenzende percelen.

 

Wachtgevel vóór 2014

Voor vergunning voor deze datum moet de wachtgevel als een buitenmuur worden beschouwd zolang er nog niet werd aangebouwd. Dit zorgt vaak voor vrij absurde situaties want de EPB-verslaggever moet rekening houden met de werkelijke situatie. In sommige gevallen kan dit leiden tot vrij hoge boetes. Vaak wordt de snelbouw geplaatst op de perceelsgrens en werd er geen rekening gehouden met isolatie. De isolatie die er dan op wordt geplaatst is minimaal (2 à 4 cm).

 

Buren bouwen aan

Indien de aanvraag van de bouwvergunning voor 2014 werd ingediend, dan zullen de EPB resultaten beter zijn indien je wacht tot er een woning wordt aangebouwd. Let wel, binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de bouwvergunning moet de EPB-eindaangifte worden ingediend. Indien we de muur als aangrenzend verwarmde ruimte wensen te bechouwen, dan moeten de werken bij de buren reeds zijn aangevat voor deze termijn.

Een overzicht van de mogelijke situaties vindt U hier terug: Overzicht eisen wachtgevels

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be