fbpx

Ingrijpende energetische renovatie

May 2015

Wat is een ingrijpende energetische renovatie?

Bij een ingrijpende energetische renovatie worden de technieken (ventilatie en verwarming) volledig vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die grenzen aan de buitenomgeving (dus niet de vloeren) worden geïsoleerd.

Indien niet aan bovenstaande definitie wordt voldaan, dan vallen de werken niet onder de energetische renovatie en zal er gerekend worden als een gewone renovatie waarbij de eisen minder streng zijn.

Vanaf 1 maart 2017 worden de eisen strenger en moet aandeel hernieuwbare energie voorzien worden, namelijk 10 kWh/m²/jaar. Vanaf 2019 wordt dit zelfs 19 kWh/m²/jaar. Lees er hier alles over.

 

EPB Eisen

De EPB eisen voor een gewone renovatie zijn de minimale U-waarden en de ventilatiedebieten. Deze worden bij een energetische renovatie uitgebreid met een E-peil. Dit E-peil moet lager of gelijk zijn aan E90.

 

Berekening

De berekening van een energetische renovatie gebeurt volledig analoog aan de berekening bij nieuwbouw. De technische gegevens achter de berekening is terug te vinden op de website van het VEA

Bijlage X: Ministerieel Besluit van 18 mei 2014

Bijlage H: Toevoeging aan het transmissiereferentiedocument

 

Wat met bestaande schildelen?

Om een E-peil te kunnen uitrekenen moeten ook de bestaande schildelen worden ingegeven. Aan elk schildeel wordt er een warmteweerstand toegekend zodat het warmteverlies van de volledige woning berekend kan worden. Daarnaast gelden ook eisen voor na-geïsoleerde muren en daken.

 

Wat is er niet van toepassing?

  • K-peil
  • Netto-energiebehoefte
  • Oververhitting
  • Hernieuwbare energie (indien aanvraag bouwvergunning van voor 01/03/2017 is)

 

Uitzonderingen

Uitzonderingen zijn mogelijk. Hiervoor is het mogelijk een afwijking of vrijstelling aan te vragen voor individuele projecten waarvoor het technisch, economisch of functioneel niet haalbaar is om aan de eisen te voldoen.

Verder is er ook een vrijstelling voor projecten kleiner dan 3000 m³ waarbij geen architect vereist is en een stedenbouwkundige vergunning met een eenvoudige dossiersamenstelling (melding) voldoende is.

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be