fbpx

Maximum EPB boete gaan berekenen

Jun 2014

Het is zo dat een kleine verbouwing een lagere maximumboete heeft dan een grote nieuwbouwwoning. Deze begrenzing van de boete epb is gekoppeld aan het nieuw gecreëerd beschermd volume of het verbouwd beschermd volume. Hoe groter het volume van de woning, hoe groter de maximale boete kan worden.

Berekening van de EPB boete

De maximale epb boete bedraagt 25 euro per m³ nieuw gecreëerd beschermd volume bij nieuwbouw. Bij verbouwingen en functiewijzigingen bedraagt de maximumboete 10 euro per m³ verbouwd beschermd volume.

Deze boete wordt berekend door de EPB-verslaggever en geïnd door het Vlaams Energieagentschap. Een EPB boete die minder dan 250€ bedraagt wordt niet geïnd door de Vlaamse overheid.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be