fbpx

Is mijn bouwproject nu EPB-plichtig of niet?

Aug 2018

Is mijn bouwproject nu EPB-plichtig of niet?

Sinds 1 januari 2006 ben je bij een bouw- of verbouwingsproject EPB-plichtig indien er een bouwvergunning of melding nodig is voor uw project. Toch zijn er een aantal uitzonderingen waarbij je niet EPB-plichtig bent. Dit hangt voornamelijk af van de datum van de bouwaanvraag en de bestemming.

EPB-plichtig-MijnEPB

Juridische audit om EPB-plicht te controleren (150€)

Wist je dat we binnen MijnEPB een EPB-expert hebben (ervaren bouwkundig ingenieur) die eveneens gerechtsdeskundige is? We kunnen voor uw dossier een juridisch document opmaken waarbij we duidelijk staven waarom een dossier wel of niet EPB-plichtig is. Door onze ervaring kunnen we dit vrij snel uitvoeren voor de vaste prijs van 150€ excl. BTW.

 

Uw EPB-plicht hangt af van de aanvraagdatum van uw bouwproject

De meldings- of aanvraagdatum is bepalend en kan opgesplitst worden in 4 categorieën:

  • Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2015
  • Aanvragen en meldingen vanaf 2014
  • Meldingen en aanvragen tussen 2006-2014
  • De bestemming van het gebouw is nog niet gekend

 

1. Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2015

Had je een meldingsplicht of vergunningsaanvraag nodig? Dateert jouw project van 1 januari 2015 of erna en was tussenkomst van een architect vereist? Dan is je nieuwbouw of renovatie EPB-plichtig.

Uitzonderingen:

  • Industriegebouwen waarbij men op moment van aanvraag van de melding of vergunning zeker is dat men geen klimatisatie zal installeren.
  • Vergunningsaanvragen of meldingen die geen tussenkomst van een architect eisen maar waarbij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³ zijn toch EPB-plichtig.

 

2. Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2014

Indien je een vergunningsaanvraag nodig had of meldingsplicht had en jouw project dateert van 1 januari 2014 of erna, dan is elk gerenoveerd of nieuw gebouw EPB-plichtig indien de tussenkomst van een architect*  vereist is.

* Een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet- EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.

Uitzondering
Industriële gebouwen of gebouwen die zich op een landbouwbedrijf bevinden en die niet voor bewoning bestemd zijn, worden niet automatisch als geklimatiseerd beschouwd. Hier blijft de grote vraag spelen of het gebouw verwarmd of gekoeld wordt ten behoeve van mensen die er wonen, werken,…

 

3. Vergunningsaanvragen en meldingen tussen 2006-2014

Sinds 2006 is de EPB-verplichting een feit. Dit geldt voor alle projecten waarbij je een melding doet of een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt. Dus ook de niet-vergunningsplichtige werken die je samen met de vergunningsplichtige werken uitvoert. Deze regel geldt eveneens wanneer de vergunningsaanvraag of melding betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten …

 

4. De bestemming van het gebouw is nog niet gekend

Als je bij een melding of bij een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2014 nog niet weet of het gebouw na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, dan ziet men het gebouw automatisch aan als geklimatiseerd. Dan moet je dus de nodige EPB-maatregelen te nemen. Als de verkoper te weinig basismaatregelen uitvoerde in het casco-gebouw, dan is er een zeer groot risico dat het geheel niet aan de EPB-eisen zal kunnen voldoen. De koper van het gebouw zal in soortgelijke gevallen praktisch onmogelijk kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen. Uiteindelijk zal hij wel moeten opdraaien voor eventuele boetes!  Vandaar dus dat men deze regel heeft ingevoerd.

Ben je op zoek naar een ervaren EPB, VC -of ventilatieverslaggever? Neem gerust een kijkje op onze website en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

 

 

Foto: http://www.balearic-properties.com/blog/2014/03/energy-performance-certificate-a/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be