Is mijn bouwproject nu EPB-plichtig of niet?

aug 2018

Is mijn bouwproject nu EPB-plichtig of niet?

Sinds 1 januari 2006 bent u bij een bouw- of verbouwingsproject EPB-plichtig indien er een bouwvergunning of melding nodig is voor uw project. Toch zijn er een aantal uitzonderingen waarbij je niet EPB-plichtig bent. Welke deze zijn lees je verder in dit artikel.

EPB-plichtig-MijnEPB

Uw EPB-plicht hangt af van de aanvraagdatum van uw bouwproject

De meldings- of aanvraagdatum is bepalend en kan opgesplitst worden in 4 categorieën:

  • Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2015
  • Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2014
  • Vergunningsaanvragen en meldingen tussen 2006-2014
  • De bestemming van het gebouw is nog niet gekend

1. Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2015

Had u een meldingsplicht of vergunningsaanvraag nodig, dateert uw project van 1 januari 2015 of erna en was tussenkomst van een architect vereist, dan is elk nieuw of gerenoveerd gebouw EPB-plichtig.

Uitzonderingen:
Industriegebouwen waarbij men op moment van aanvraag van de melding of vergunning zeker is dat men geen klimatisatie zal installeren. Vergunningsaanvragen of meldingen die geen tussenkomst van een architect eisen maar waarbij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³ zijn toch EPB-plichtig.

2. Vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2014

Indien u een vergunningsaanvraag nodig had of meldingsplicht had en uw project dateert van 1 januari 2014 of erna, dan is elk gerenoveerd of nieuw gebouw EPB-plichtig indien de tussenkomst van een architect*  vereist is.

* Een vergunningsaanvraag of melding waarbij geen medewerking van een architect vereist is, is niet- EPB-plichtig, tenzij het gebouw(deel) groter is dan 3000 m³.

Uitzondering
Industriële gebouwen of gebouwen die zich op een landbouwbedrijf bevinden en die niet voor bewoning bestemd zijn, worden niet automatisch als geklimatiseerd beschouwd. Hier blijft de grote vraag spelen of het gebouw verwarmd of gekoeld wordt ten behoeve van mensen die er wonen, werken,…

3. Vergunningsaanvragen en meldingen tussen 2006-2014

Sinds 2006 is de EPB-verplichting een feit. Dit geldt voor projecten waarbij een melding gedaan wordt of stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd. Dus ook niet-vergunningsplichtige werken die samen met de vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd. Deze regel geldt eveneens wanneer de vergunningsaanvraag of melding betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten …

4. De bestemming van het gebouw is nog niet gekend

Als bij een melding of bij een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2014 nog niet geweten is of het gebouw na ingebruikname zal worden geklimatiseerd, dan wordt het gebouw automatisch aanzien als geklimatiseerd. Dan dient met dus voldoende EPB-maatregelen te nemen. Als er te weinig basismaatregelen uitgevoerd zijn door de verkoper in het casco-gebouw, dan is er een zeer groot risico dat het geheel niet aan de EPB-eisen zal kunnen voldoen. De koper van het gebouw zal in soortgelijke gevallen praktisch onmogelijk kunnen voldoen aan de vooropgestelde eisen maar zal uiteindelijk toch moeten opdraaien voor eventuele boetes. Vandaar dus dat men deze regel heeft ingevoerd.

Bent u op zoek naar een ervaren EPB-verslaggever? Neem gerust een kijkje op onze website en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Foto: http://www.balearic-properties.com/blog/2014/03/energy-performance-certificate-a/

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be