fbpx

Wat met EPB bij wijziging van bouwvergunning

Aug 2014

In tegenstelling tot een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor een bouwmisdrijf (‘regularisatieaanvraag’) beging u nog geen bouwovertreding wanneer een wijziging wordt aangevraagd. Voor de start of tijdens de uitvoering van de werken wenst u wijzigingen aan een bestaande stedenbouwkundige vergunning. U voerde die wijzigingen nog niet uit, maar vraagt een nieuwe vergunning aan om die wijzigingen te laten vergunnen. Wanneer deze vergund worden, dan zijn er ook twee EPB-dossiernummers voor hetzelfde project.

 

Wijziging bouwvergunning

Er zijn nu twee indelingen mogelijk afhankelijk van hoe ingrijpend de wijzigingen zijn. Indien er vb. een hellend dak wordt hervergund als een plat dak, dan moet men voldoen aan de eisen van de laatste bouwaanvraag.

Indien er een deel wordt uitgebreid zonder wooneenheden – vb. een grotere dakuitbouw – dan mag gewoon voldaan worden aan de eisen van de oorspronkelijke bouwvergunning.

 

Koppelen van EPB nummers

Na de goedkeuring van de wijzigingsvergunning beschikt u over twee EPB nummers. U werkt steeds met het energieprestatiedossiernummer dat overeenkomt met de vergunning die de eisen vastlegt. Het andere energieprestatiedossiernummer wordt aan dit dossier gekoppeld. De EPB-verslaggever laat dit koppelen door het Vlaams Energieagentschap. Die koppeling vermijdt handhavingsacties voor het ontbreken van een startverklaring of EPB-aangifte.

Meer informatie is hier terug te vinden: Regels wijziging bouwvergunning

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be