fbpx

Nieuwe EPC NR verplichtingen voor Niet-Residentiële gebouwen

Dec 2023

Nieuwe EPC NR verplichtingen voor Niet-Residentiële gebouwen: Wat u moet weten

Vanaf 1 januari 2024 ondergaat de regelgeving rond Energieprestatiecertificaten (EPC) voor niet-residentiële gebouwen in België een significante wijziging. Dit artikel biedt een helder overzicht van de nieuwe eisen en deadlines.

Belangrijke wijzigingen voor EPC NR

  • Verplichting vanaf 2024: Alle grote gebouweenheden van publieke en overheidsgebouwen moeten vanaf 1 januari 2024 een EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) hebben. Het huidige EPC Publiek is vanaf deze datum niet meer geldig.
  • Uithangplicht: Voor publieke gebouweenheden met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250 m² is er een uithangplicht. Dit houdt in dat het certificaat zichtbaar moet zijn voor het publiek.
  • Uitzondering voor Kleine Eenheid (kNR): Kleine niet-residentiële eenheden kunnen hun huidige EPC publiek gebruiken tot 1 januari 2025, mits de metingen gestart zijn voor 1 januari 2023 en het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 is ingediend.

Toekomstige deadlines voor EPC Niet-Residentieel

  • 2025: Alle grote niet-residentiële eenheden met een oppervlakte ≥ 1000 m² moeten een EPC NR hebben.
  • 2026: Verplichting uitgebreid naar gebouweenheden < 1000 m².
  • 2028: Alle grote eenheden van publieke en overheidsgebouwen moeten een geldig EPC NR hebben met minimaal label E.
  • 2030: Alle grote en kleine niet-residentiële eenheden moeten voldoen aan de EPC NR-eisen met minimaal label E.

Keuzevrijheid voor kleine eenheid: EPC NR vs EPC kNR

Sinds begin 2023 kunnen eigenaren van kleine niet-residentiële eenheden kiezen voor een EPC NR in plaats van een EPC kNR. Deze keuze bepaalt welke eisen gevolgd moeten worden, inclusief de labeleisen voor grote eenheden. Dit geldt voor alle niet-residentiële gebouwen, ook gebouwen kleiner dan 250 m².

 

Conclusie

Het is cruciaal voor eigenaren en beheerders van niet-residentiële gebouwen om de nieuwe EPC NR-eisen, verplichtingen en deadlines te begrijpen. Ook moet men inzien dat het niet stopt na huidig EPC NR. Het is een traject dat loopt tot in 2050 waarbij de bestaande gebouwen verbeterd moeten worden. Bouwkundige studiebureaus spelen een sleutelrol in het adviseren en ondersteunen van hun klanten bij het voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Uiteraard helpen wij jullie hierin graag verder, dat kan via deze contact link.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be