fbpx

Evolutie van het E-peil de voorbije jaren

Sep 2014

In 2006 werd de E100-eis ingevoerd, wat inhield dat alle nieuwe woningen een E-peil van maximaal E100 moesten hebben. In 2010 werd de eis verstrengd naar E80, in 2012 naar E70 en in 2014 naar E60. In 2016 zetten we de stap naar E50 om tegen 2021 het BEN-niveau E30 te bereiken. Tweejaarlijks volgt ook een grondige analyse, om na te gaan of het voorziene aanscherpingspad haalbaar blijft.

Evolutie E-peil

Evolutie E-peil

Voorlopig lukt dat goed. Jaar na jaar stellen we vast dat de Vlaming zuiniger bouwt en zelfs vooruitloopt op de wetgeving. Voor bouwaanvragen in 2006 bedroeg het gemiddelde E-peil E86. Voor bouwaanvragen in 2008 daalde dit naar E76 en voor bouwaanvragen van 2010 naar E64. Voor de bouwaanvragen van 2012, waarvoor de definitieve EPB-aangiftes nu volop worden ingediend, bedraagt het gemiddeld E-peil E58. Beter dus dan de eis die pas sinds 2014 van kracht is. In totaal deed 48 procent van de bouwaanvragen in 2012 al beter dan de E60-norm. In 2011 was dat nog maar 33 procent. Dat toont aan dat de Vlaming begrijpt dat een zuinige woning op termijn alleen maar winst oplevert. Daarom is het ook zo belangrijk dat de banken meedoen en mensen via een voordelige lening helpen om een eventuele meerkosten te overbruggen.

 

Toekomst E-peil

Hierbij nog even een overzicht van waar we naar toe moeten de komende jaren.

Evolutie E-peil 2021

 

De evolutie van het E-peil per jaar:

Evolutie E-peil per jaar

De meest recente cijfers gepubliceerd door het Vlaams Energieagentschap: Cijfers E-peil 2006 – 2013

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be