fbpx

gebouwbeheersysteem en automatisering

May 2023

EPC voor niet-residentiële gebouwen: optimalisatie door gebouwbeheersysteem en automatisering

Energieprestatiecertificaten (EPC) zijn een belangrijk instrument om de energie-efficiëntie van gebouwen te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen. In dit artikel bespreken we het EPC voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR) en hoe gebouwbeheersystemen (GBS) en automatisering kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

gebouwbeheersystemen en automatisering MijnEPB

 

EPC NR: energiebesparing en CO2-reductie voor niet-residentiële gebouwen

Een EPC NR is een certificaat dat aantoont hoe energiezuinig een niet-residentieel gebouw is en welke maatregelen er zijn genomen om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Gebouweigenaren en -beheerders kunnen met behulp van een EPC NR hun verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering.

 

Gebouwbeheersystemen: monitoren, beheren en optimaliseren van technische installaties

Een GBS is een geïntegreerd systeem dat verschillende technische installaties en systemen in een gebouw, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning en verlichting, monitort en beheert. Door de werking van deze systemen te optimaliseren, kan een GBS bijdragen aan energiebesparing en tegelijkertijd het comfort en de veiligheid van de gebruikers waarborgen.

 

Enkele concrete voorbeelden van gebouwbeheersystemen:

1. Verlichtingscontrole:

Een GBS in een kantoorgebouw kan het verlichtingssysteem beheren door de verlichting automatisch aan en uit te schakelen op basis van aanwezigheidsdetectie, daglichtniveaus en vooraf ingestelde tijdschema’s. Dit helpt om het energieverbruik te verminderen en zorgt tegelijkertijd voor een comfortabele werkomgeving.

2. Klimaatregeling:

Het GBS kan de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) systemen in het kantoorgebouw beheren en optimaliseren. Het systeem kan bijvoorbeeld de temperatuur en vochtigheid in verschillende zones van het gebouw regelen op basis van bezettings- en weersomstandigheden. Dit resulteert in een betere energie-efficiëntie en verhoogt het comfort voor de medewerkers.

3. Energiemonitoring en -beheer:

Een GBS kan het energieverbruik van het kantoorgebouw continu monitoren en analyseren. Het systeem kan trends en patronen in het energieverbruik identificeren, waardoor gebouwbeheerders inzicht krijgen in waar en wanneer energie wordt verbruikt en welke maatregelen kunnen worden genomen om energie te besparen.

4. Beveiliging en toegangscontrole:

Het GBS kan ook de beveiligingssystemen in het kantoorgebouw beheren, zoals toegangscontrole, videobewaking en alarmsystemen. Door deze systemen te integreren in één centraal beheersysteem, kunnen gebouwbeheerders de veiligheid van het gebouw en de medewerkers beter waarborgen en snel reageren op eventuele beveiligingsincidenten.

 

Gebouwautomatisering: efficiëntere en comfortabelere gebouwen

Gebouwautomatiseringssystemen worden geïntegreerd in een GBS om automatisch de werking van verschillende systemen en apparaten te regelen. Dit resulteert in een efficiënter en comfortabeler gebouw, waarbij energie wordt bespaard zonder concessies te doen aan gebruikerscomfort.

 

Energie-efficiëntie: een centrale rol in het EPC

Energie-efficiëntie is een van de belangrijkste factoren in het behalen van EPC-doelstellingen. Gebouwbeheersystemen en automatisering dragen bij aan het verhogen van de energie-efficiëntie door de prestaties van technische installaties te optimaliseren en energieverbruik te verminderen.

 

Monitoring en rapportage: voldoen aan EPC-vereisten

GBS en gebouwautomatisering bieden oplossingen voor het monitoren van energieverbruik en het opstellen van rapporten om te voldoen aan de vereisten van EPC-overeenkomsten. Door nauwkeurige monitoring en rapportage kunnen gebouweigenaren en -beheerders hun energiebesparingsdoelen beter bereiken en aantonen dat zij voldoen aan de EPC-normen.

 

Optimalisatie van bedrijfsuren: lagere energiekosten

Door enkel te werken wanneer nodig, helpen GBS en gebouwautomatisering de bedrijfsuren van technische installaties te optimaliseren. Dit resulteert in lagere energiekosten en een kleinere ecologische voetafdruk.

 

Integratie van hernieuwbare energie: verder verlagen van energieverbruik

GBS en gebouwautomatisering kunnen helpen bij het integreren van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen of warmtepompen, om het energieverbruik verder te verminderen en te voldoen aan de EPC-vereisten.

 

Onderhoud en levenscycluskosten: lagere totale eigendomskosten

GBS en gebouwautomatisering dragen bij aan het verminderen van onderhoudskosten en het verlengen van de levensduur van technische installaties. Dit resulteert in lagere totale eigendomskosten en een hoger rendement op investeringen.

 

Slimme technologieën en IoT: de toekomst van energiebesparing

Het Internet of Things (IoT) en slimme technologieën spelen een steeds belangrijkere rol in het kader van EPC. Door integratie van IoT in gebouwbeheersystemen en automatisering kunnen verdere energiebesparingen worden gerealiseerd en kan de efficiëntie van gebouwen naar een hoger niveau worden getild.

 

Conclusie

Energieprestatiecertificaten voor niet-residentiële gebouwen zijn een belangrijk instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Door gebruik te maken van gebouwbeheersystemen en automatisering kunnen gebouweigenaren en -beheerders energiebesparingsdoelstellingen behalen en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be