fbpx

Luchtdichtheid van een woning meten

Apr 2014

Luchtdichtheid wordt gemeten met behulp van een blowerdoortest. Hierbij wordt er een grote ventilator in de voordeur geplaatst die voor een drukverschil van 50Pa tussen de binnen en de buitenkant van de woning zorgt. Tijdens een blowerdoor test wordt de n50 waarde gemeten. Deze waarde geeft aan hoeveel keer het interne volume van het gebouw per uur gewisseld wordt. Uit de n50 waarde kan de v50 waarde (eenheid m³/uur/m²) worden afgeleid die uiteindelijk in de EPB-berekening wordt ingevuld. Om tot de v50 waarde te komen wordt de n50 waarde gedeeld door het verliesoppervlak van de woning.

luchtdichtheid meten

Laten we als voorbeeld een huis nemen met de volgende eigenschappen:

  • Woning met beschermd volume van 700 m³
  • Woning met een verliesoppervlakte van 480 m²

Het verliesoppervlak is de volledige geïsoleerde buitenschil (buitenmuren, ramen, deuren, daken en vloer).
Stel dat de blowerdoor test nu een lekdebiet van 1600 m³/uur meet. Dit wil zeggen dat er bij een drukverschil van 50Pa een volume van 1600 m³ lucht per uur naar buiten toe lekt.
Dan krijgen we:

  • n50 = 1600/700 = 2.29 ACH (= air changes per hour)
  • v50 = 1600/480 = 3.33 m³/u/m²

Voor een lage energie woning moet men richten op een n50 waarde onder de 2ACH. Als er ook nog een ventilatie systeem D aanwezig is moet men richten op 1ACH en voor passiefhuizen moet de n50 waarde onder de 0.6ACH liggen.

luchtdichtheid verbeteren

De luchtdichtheid wordt enorm beïnvloed door de afdichting aan de ramen en deuren. Indien deze worden opgekit zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde, dan is reeds een groot verschil zichtbaar. Idem bij een hellend dak of bij een houtskelet wanneer alle doorboringen door het dampscherm worden dichtgetaped. Wij merken bij de reeds uitgevoerde metingen dat een klein beetje aandacht voor luchtdichtheid een enorm verschil in gemeten waarde oplevert. Op deze manier is het mogelijk om het E-peil met heel wat punten te doen zakken.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be