fbpx

MijnEPB: studiebureau voor studiebureaus

Jun 2017

MijnEPB: studiebureau voor studiebureaus

MijnEPB bedrijfslogo

MijnEPB, het vroegere Moduul, is een studiebureau met een enorme ervaring in verschillende takken:

  • EPB-verslaggeving
  • Veiligheidscoördinatie
  • Ventilatieverslaggeving
  • Blowerdoortests

MijnEPB verwerkt maandelijks zo’n 120 volledige dossiers . De meeste projecten bestaan uit kleine residentiële woningen, grote wijken of appartementsblokken. Maar ook EPB-verslaggeving van niet-residentiële projecten en consulting opdrachten voor bureaus technieken. Alle expertise is intern aanwezig en onze dossiers worden dan ook niet uitbesteed.

Wanneer een ander studiebureau de mankracht niet heeft voor het uitvoeren van een opdracht, kunnen zij beroep op ons doen. Ook voor complexere of zeer grote dossiers kunnen externe studiebureaus op ons rekenen. Zo werkt MijnEPB momenteel al in onderaanneming voor een twintigtal verschillende studiebureaus.

 

Onze expertise kort toegelicht

EPB- verslaggeving

In januari 2006 ging de energieprestatieregelgeving van kracht, ook bekend onder de afkorting EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat). Deze wet werd in het leven geroepen om tot een betere ventilatie, isolatie en een lagere CO2 uitstoot van woningen te komen. Wie een nieuwbouw project opstart of grote verbouwingen uitvoert moet een EPB-berekening laten opstellen.
De EPB eisen worden elk jaar strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energie neutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij als studiebureau spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds voorloper in het uitrekenen van BEN (Bijna Energie Neutraal)-dossiers. Zo kunt U bij onze referenties een aantal BEN-gebouwen terugvinden.

 

Veiligheidscoördinatie

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen op een werf waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens worden tewerkgesteld. Dit zowel tijdens het ontwerpfase als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze 2 functies kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden. Momenteel verzorgen wij de veiligheidscoördinatie voor ruim 1000 werven verspreid over gans Vlaanderen.

 

Ventilatieverslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen. Dit is van toepassing op nieuwbouw en energetische renovaties van woongebouwen. Niet op gewone verbouwingen. Deze ventilatieverslaggeving bestaat naast de coördinatie uit volgende stappen:

  • Opstellen van een ventilatie voorontwerp
  • Ontwerpspecificatie( nog niet ingevoerd)
  • Meting en rapportering bij BCCA van alle ventilatiecomponenten
Blowerdoortests

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door het bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. In het EPB-verslag wordt dit warmteverlies uitgerekend onder de vorm van ventilatieverliezen. Een blowerdoortest heeft in het algemeen een zeer positieve invloed op het E-peil en de netto-energiebehoefte.

 

Maar er is meer

Uiteraard heeft MijnEPB nog veel meer in zijn mars.
Bekijk onze website voor (veel) meer info.

 

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten? Neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be