fbpx

Premies voor warmtepomp in 2017. Wat is er nieuw?

Mar 2017

Sinds 1 januari 2017 zijn verschillende voorwaarden voor het krijgen van individuele renovatiemaatregelen gewijzigd. In dit artikel bekijken we de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van warmtepomp in uw bestaande woning of gebouw. Het indienen van de bouwaanvraag of de aansluiting op het elektriciteitsnet moet vòòr 1 januari 2014 zijn uitgevoerd.

 

Premie warmtepomp voor woongebouwen

Tot eind 2016 werd de premie voor woningen bepaald volgens het rendement (voor een warmtepomp vermeld als COP) en het vermogen van de warmtepomp. De premie kon bovendien maximaal 1700 euro bedragen.  Vanaf 2017 wordt dit vervangen door een forfaitaire premie per type warmtepomp die kan oplopen tot 4000 euro! Hieronder vindt u een overzicht:

  • 4000 euro: geothermische warmtepompen (bodem-water of water-water)
  • 1500 euro: lucht-water warmtepompen
  • 800 euro: hybride lucht-water warmtepompen (= lucht-water warmtepomp + gascondensatieketel)
  • 300 euro: lucht-lucht warmtepompen

De premie wordt begrensd tot 40% van de eindfactuur. Deze limiet is steeds van toepassing, ook als u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een verdubbeling van de premie omdat u de bestaande elektrische weerstandsverwarming aangesloten op nachttarief vervangt of er geen gasaansluiting in uw straat aanwezig is.

Het aanvraagformulier van de netbeheerder geeft u een verder overzicht van de voorwaarden op vlak van energielabel, maximale afgiftetemperatuur en het verbod voor gebruik van de warmtepomp als actieve koeling. De formulieren zijn te vinden op de website van Fluvius. Uw netbeheerder vindt u hier. Voor verdere informatie over wat en hoe u kan besparen kan u hier terecht.

 

Premie voor niet-residentiële gebouwen

Bij niet-residientiële gebouwen zoals kantoren en scholen zijn zowel het type warmtepomp als het vermogen van belang. Ook in dit geval bedraagt de premie maximum 40% van de eindfactuur en is er een bovengrens per type warmtepomp:

Premies voor warmtepompen in 2017 tabel - MijnEPB

Eindfactuur beslissend

Om in aanmerking te komen voor de nieuwe premies dient de datum van de eindfactuur 2017 te zijn. Is dit niet het geval, dan zijn de oudere regels nog steeds van toepassing. U kan dus steeds een premie ontvangen.

Naast de individuele premie is ook nog een combinatiepremie (voor 31 dec 2016) of totaalrenovatiebonus (vanaf 2017). Indien u meerdere renovatiewerken laat uitvoeren, kan u van uw netbeheerder een extra premie ontvangen. Lees er meer over in dit artikel over de totaalrenovatiebonus.

Bouwt of verbouwt u binnenkort? Vraag dan zeker een scherpe offerte voor uw EPB-dossier bij MijnEPB.be.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be