fbpx

Stabiliteitsstudie van een nieuwbouw ééngezinswoning

Sep 2020

Stabiliteitsstudie nieuwbouw ééngezinswoning

Benieuwd hoe we een stabiliteitsstudie opmaken? Dit maken we volledig op in 3D zodat we elk facet van de woning in kaart kunnen brengen. Dit gaat van de fundering waar eventueel puntkrachten op komen door kolommen tot en met de doorbuiging van de nok.

Elk detail wordt berekend

Elk afzonderlijk element wordt berekend. Dit kan bvb een kolom en stalen ligger zijn, maar evengoed de houten roostering of een ringbalk. Om je een idee te geven van hoe we dit precies doen werd hieronder een fotoreportage gemaakt vanuit de software waarmee we de stabiliteitsstudies opmaken:

 

Stabiliteitsstudie berekeningen

Hieronder een uitgebreid foto verslag van de berekeningen die we doen.

We starten met een 3D model waarbij elk lijntje en elk knooppunt meerdere eigenschappen toegekend krijgen. Dit gaat dan over de materiaaleigenschappen van de te plaatsen balk of plaat zoals bvb het eigengewicht, de stijfheid, de materiaalkwaliteit, welke lasten er op komen edm.

Idem bij elk knooppunt, hier wordt ook de verbinding ingegeven (ingeklemd, scharnierend, vrij opgelegd, …) en ook welke lasten er hierop komen.

Naast de eigenschappen krijgen de materialen uiteraard ook afmetingen meet. Hoe hoger een materiaal is, hoe stijver het is in die richting en hoe zwaarder de belasting mag zijn.

 

 

Studie stabiliteit verdiepingsvloeren

Elke verdiepingsvloer buigt door. Hoe groter de overspanning, hoe groter de doorbuiging. Indien de doorbuiging te groot is, dan kan bij een betonnen vloer lokaal wat extra wapening voorzien worden of men kan de dikte van de vloer verhogen.

Stabiliteitsstudie studie stabiliteit ingenieur stabiliteitsingenieur

 

Studie stabiliteit van hellend dak

Ook het dak wordt in detail ingegeven. Elk spantje wordt uitgerekend. Er wordt rekening gehouden met zowel wind- als sneeuwlasten. Maar ook met eventuele zonnepanelen of een mobiele belasting (bvb een persoon die herstellingswerken uitvoert).

 

 

Berekeningen van draagkracht van de wanden

Bij de wanden wordt nagegaan of deze voldoende drukvast zijn en of ze eventueel kunnen uitknikken. Indien er lokaal te grote krachten zijn, dan wordt dit vaak opgevangen door een kolom of een aangepaste betonslof.

Stabiliteitsstudie van een betonplaat

Een studie gebeurt bijna altijd van boven naar beneden omdat er een lastendaling moet gebeuren. Deze lastendaling is de totale last die op de vloerplaat wordt geplaatst en die als gevolg een doorbuiging betekent.

De doorbuiging is afhankelijk van de betonkwaliteit, wapening en dikte van de betonplaat. Maar is evenzeer afhankelijk van de drukvastheid van de ondergrond. Om die te kennen wordt vaak een sondering uitgevoerd zodat de draagkracht van de ondergrond volledig gekend is.

Stabiliteitsstudie van een kolom

Op sommige plaatsen zit je met grote drukkrachten afkomstig van een kolom (rode zone op de afbeelding hieronder). In dergelijke gevallen kan bvb extra wapening voorzien worden net ter plaatse van de rode zone. Afhankelijk van de belasting zal dit onder- of bovenwapening zijn.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be