fbpx

Wat is een warmtewiel

Oct 2015

Warmtewiel

Een warmtewiel wordt gebruikt om warmte te recupereren uit de ventilatielucht. Dit wiel bevindt zich in de ventilatie-unit en bestaat uit vele lamellen die gemakkelijk warmte of koude op kunnen nemen en af kunnen staan. Deze lamellen zijn vaak gemaakt uit aluminium.

 

Werking van het warmtewiel

In de ventilatie-unit liggen de luchttoevoer (koud) en de luchtafvoer (warm) naast elkaar. Het warmtewiel bevindt zich met de helft in het koude deel en met de helft in het warme deel. In het warme deel nemen de lamellen de warmte uit de afgezogen lucht op en geven dit af aan de koude toevoerlucht. Doordat het warmtewiel draait blijft dit proces zich herhalen. Het rendement van een warmtewiel ligt gemiddeld tussen de 75% en 85%.

Hoe werkt een warmtewiel

 

Recuperatie van vocht

Er zijn een heel aantal varianten op het warmtewiel. Bij één ervan kan ook vocht worden uitgewisseld, men spreekt dan van een hygroscopisch warmtewiel. Het voordeel hiervan is dat in de winter de koude droge lucht van buiten minder of niet bevochtigd dient te worden. Dit wordt vaak toegepast in scholen omdat de af te voeren lucht veel vocht bevat. De vochtterugwinning gebeurt door ‘vochtaantrekkende’ materialen (fijne buisjes) die het vocht afgeven aan de droogste lucht. Hierdoor wordt een te lage relatieve luchtvochtigheid voorkomen.

 

Bypass

Wanneer het gebouw in de zomer reeds warm is wenst men de warme af te voeren lucht niet te recupereren. In dat geval stopt het warmtewiel met draaien waardoor er geen warmteoverdracht meer plaatsvind. Met spreekt in dit geval van een volledige bypass.

Wanneer er slechts weinig warmte of vocht nodig is om tot een aangenaam binnenklimaat te komen dan kan dit worden opgelost door het wiel trager te laten draaien, hierdoor wordt de temperatuur en het vocht in het gebouw constant gehouden.

 

Ook voor woningen

Warmtewielen zijn oorspronkelijk ontworpen om uit grote debieten (+/- 25.000 m³/u à 50.000 m³/u) warmte terug te winnen. Door zijn efficiëntie werd deze telkens aangepast om ook voor kleinere debieten te worden gebruikt. Er bestaan reeds enkele toestellen die specifiek gemaakt zijn voor woningen, deze hebben een gemiddeld rendement van 80%, net zoals de meeste warmteterugwintoestellen met een kruiswisselaar. Ook kunnen sommige van deze toestellen vocht terugwinnen en is er de mogelijkheid tot vraagsturing. Deze vraagsturing kan gebeuren door het plaatsen van vocht-, bewegings- en CO2-melders.

 

Bronnen:

Afbeelding: Ventilair

Studie TU Delft: Toepassing van het warmtewiel

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be