fbpx

Extra premie bij energierenovatie

Nov 2020

Woningeigenaars die hun pand grondig(er) willen isoleren of energiezuinig renoveren, maken vanaf 1 januari 2021 aanspraak op nieuwe (en hogere) premies van de Vlaamse overheid.

©Johan Rasking

Extra premie bij energierenovatie

Als Vlaanderen zijn klimaatambities op lange termijn – tegen 2050 – wil waarmaken, moeten er de volgende dertig jaar 95.000 woningen per jaar energetisch gerenoveerd worden. Een grote uitdaging, want nu gebeuren er amper 30.000 renovaties per jaar en bovendien blijkt uit een recente studie van milieueconoom Johan Albrecht (UGent) dat de helft van de woningeigenaars onvoldoende financiële middelen heeft om een ingrijpende energetische renovatie te betalen.

Voor vier op de tien Vlamingen ontbreekt het aan minstens 25.000 euro, aldus professor Albrecht. Het Steunpunt Wonen (KU Leuven) ­berekende vorig jaar al dat de factuur voor een woning van 107 vierkante meter oploopt tot gemiddeld 40.000 euro.

De Vlaamse regering probeert die financieringskloof te verkleinen. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft een extra budget van 440 miljoen euro verkregen voor de financiering van renteloze renovatieleningen en de verhoging van een aantal premies. De maatregelen gaan in op 1 januari 2021. Waarover gaat het?

 

1. Renteloze lening

Wie volgend jaar een woning koopt of erft en die binnen de vijf jaar grondig renoveert om de ondermaatse energiescore ervan te verbeteren, komt in aanmerking voor een renteloze renovatielening.

Hoe werkt het? Als u bij de bank een renovatiekrediet afsluit, subsidieert de Vlaamse overheid de rente die u normaal had moeten betalen aan de bank. Daar hangt een voorwaarde aan vast. Bij een huis moet u het EPC-label (dat is de lettercode op het energieprestatiecertificaat) verbeteren van E of F naar minstens C. Bij een appartement is dat van label D, E of F naar minimaal B.

Het te ontlenen bedrag is bij appartementen beperkt tot 45.000 euro en bij woningen tot 60.000 euro, in functie van het te bereiken energielabel na de renovatiewerken. In het maximale scenario (lening van 60.000 euro, op 20 jaar, tegen 1,5 procent rente, label A) loopt het rentebedrag dat u niet moet betalen, op tot zo’n 9.400 euro.

 

2. Nieuwe EPC-premie

Los van een eventuele renovatie­lening kunt u vanaf 1 januari een EPC-labelpremie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Die tegemoetkoming is niet alleen bestemd voor wie een nieuwe woning koopt (of erft) in 2021, maar geldt voor alle bestaande woningeigenaars die de energiescore van hun pand willen verbeteren.

De EPC-premie varieert naargelang van het verschil tussen het oude energielabel en het nieuwe, te bereiken energielabel. Bij huizen ligt het bedrag tussen 2.500 en 5.000 euro en bij appartementen tussen 2.500 en 3.750 euro. Wie de labelpremie aanvraagt, moet twee EPC-attesten kunnen voorleggen, eentje van voor en een tweede van na de werken. Wil je zelf even uw EPC bepalen? Het kan via deze tool => https://apps.energiesparen.be/test-uw-epc

Bron: https://www.energiesparen.be/epc-label-premie

 

3. Bestaande premies omhoog

Minister Demir gaat volgend jaar ook een aantal bestaande renovatiepremies optrekken. Zo worden de premies voor hoogrendementsbeglazing en voor de isolatie van buitenmuren vanaf 1 januari 2021 verdubbeld. De basispremie voor isolerende beglazing verdubbelt van 8 naar 16 euro per vierkante meter. De basispremie voor (buiten)muurisolatie verdubbelt van 15 naar 30 euro per vierkante meter.

De verdubbeling van de beglazingspremie ondersteunt volgens Demir de doelstelling uit de Vlaamse Wooncode ‘dat alle woningen en appartementen tegen 2023 overal minstens dubbel glas moeten hebben’.

De andere, bestaande premies voor dak- of vloerisolatie, of voor de installatie van energiebesparende toestellen zoals zonneboilers en warmtepompen, blijven onveranderd. U kunt de nieuwe renteloze lening en de nieuwe EPC-labelpremie combineren met deze (oude) premies. Maar een combinatie met de totaalrenovatiebonus – die u kunt aanvragen bij drie of meer (gelijktijdige) energiebesparende investeringen – is niet toegelaten.

Meer informatie over al deze premies kunt u vinden op een gespecialiseerde website van de Vlaamse overheid: energiesparen.be

© Johan Rasking

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be