fbpx

Wist je dat nog geldige EPC’s van voor 2019 bij eerstvolgende verkoop vanaf 2022 toch moeten hernieuwd worden?

Dec 2020

Om het (renteloos) renovatiekrediet te verkrijgen is een recent EPC+ vereist. Zo hebben banken een uniforme vergelijkingsbasis op basis van dezelfde rekenmethodiek.

Daarom besliste de Vlaamse regering dat iedereen die een residentieel gebouw verkoopt vanaf 1  januari  2022, over een recent EPC+ moet beschikken dat opgemaakt is na januari 2019. Dat impliceert dat alle oudere, nog geldige EPC’s van vóór 2019 bij verkoop vanaf 2022 toch moeten vernieuwd worden. Voor verhuur blijft het EPC 10 jaar geldig.

Sommige mensen zullen zich op kosten gejaagd voelen, zeker als het EPC+ hoger uitvalt zonder enige ingreep. Daarom vraagt OVED aan VEA om ondersteunende communicatie voor de versnelde invoer van het EPC+.

 

Over het algemeen is het positief dat het EPC+ een meerwaarde krijgt als objectief meetinstrument voor de lange termijndoelstelling tegen 2050 (label A) en voor de financiering van energiebesparende maatregelen.

 

Bron: nieuwsbrief van het VEA

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be