fbpx

Wijzigingen aan de EPB-eisen 2021 & 2022

Dec 2020

Op 15 mei 2020 kreeg het wijzigingsvoorstel van het Energiebesluit een eerste principiële goedkeuring. Er moeten nog verschillende regelgevende stappen doorlopen worden, voordat deze voorstellen gelden. Een overzicht van de belangrijkste punten (vanaf artikel 22):

EPB-eisen:

De aanscherping van de S-peileis van S31 naar S28 is uitgesteld naar 2022 (in plaats van 2021). Dit geeft bouwprofessionelen de kans meer voeling en ervaring op te bouwen voor de aanpassing.

De E-peileisen voor 2021 van een nieuwbouwwoning verstrengen van E35 naar E30, hierdoor kom je dus ook direct in aanmerking op 50% korting op je KI gedurende 5 jaar.

Voor de ingrijpende energetische renovatie van woongebouwen verstrengt het E-peil naar E60 vanaf 2022 (in plaats van E70 momenteel), zodat ze vanaf dan voldoen aan de langetermijndoelstelling voor renovaties.

De E-peileisen voor niet-residentiële gebouwen wijzigen vanaf 2022 (op basis van de studies rond kostenoptimum en de EPB-evaluatie).

De E-peileisen voor de ingrijpende energetische renovatie van niet-residentiële gebouwen worden aangepast: op basis van de studies rond kostenoptimum en de evaluatie van de EPB-eisen stelt men enkele versoepelingen voor vanaf 2021 (voor keuken en sportzaal) en verstrengingen voor enkele andere functies vanaf 2022.

 

Afwijkingsmogelijkheid

Het zal mogelijk zijn een gewone renovatie toch als ingrijpende energetische renovatie te beschouwen, in het geval 75% van de schildelen wordt geïsoleerd en de opwekker maximaal 5 jaar geleden is vervangen. Voor deze afwijkingsmogelijkheid zal een aanvraag bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) nodig zijn.

 

Methode

De vaste waarden voor het opwekkingsrendement van sanitair warm water worden aangepast (in het geval van een extern boilervat).

Aanpassingen aan bijlage IX (ventilatie in woongebouwen):

  • Toelaten van RTO’s in het dak (ook al is er nog een muur);
  • Menging van ventilatiesystemen toelaten bij IER;
  • De invoer van een 2%-regel voor ventilatie.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be