fbpx

E-peil premies of vermindering op KI

Nov 2015

E-peil premie of vermindering op KI?

U kan vanaf aanslagjaar 2009 een premie krijgen in de vorm van een vermindering van de onroerende voorheffing (of kadastraal inkomen) voor een energiezuinige woning of gebouw.

De vermindering KI wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

 

Hoeveel bedraagt de premie of vermindering op het KI?

U kan een vermindering krijgen voor gebouwen met het volgende E-peil:

Vermindering op het KI door een laag E-peil

 

Wanneer wordt de vermindering op KI toegekend?

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend.

Deze datum staat vermeld onderaan het EPC-certificaat dat wordt uitgereikt door het Vlaams Energie-agentschap (VEA).

Een rekenvoorbeeld: Wanneer het certificaat werd uitgereikt op 10/06/2014, zal de vermindering KI voor de eerste keer worden toegekend op het aanslagbiljet van 2015.

Het oorspronkelijk bepaald E-peil is bepalend voor het al dan niet toekennen van de vermindering. Indien u, na bepaling van het E-peil, nog extra energiezuinige maatregelen neemt om zo een lager E-peil te bekomen zodat u tóch zou kunnen genieten van de vermindering, zal dit niet aanvaard worden.

De termijn van 5 jaar, gedurende welke u de hogere vermindering van 50 of 100% krijgt, kon dus ten vroegste starten in het aanslagjaar 2014, omdat die regeling van toepassing is op stedenbouwkundige vergunningen die aangevraagd zijn sinds 2013.

De eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in de woning of het gebouw.

Bronnen: Belastingen Vlaanderen

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be