fbpx

Drempel coördinatiestructuur veiligheidscoördinatie A-werf

May 2022

A-werf vanaf welk bedrag?

Een A-werf is een grote werf waarvoor een coördinatiestructuur nodig is. Het KB (art. 37 van KB TMB) vermeld een bedrag van 2.500.000€. Echter moet dit bedrag geïndexeerd worden.

Berekening van het geindexeerde grensbedrag

Wanneer de spilindex voor het openbaar ambt door de afgevlakte gezondheidsindex wordt overschreden, dan moet een indexering van 2% worden toegepast. Sinds de publicatie in het KB werd deze spilindex 20 keer overschreden.

De formule is als volgt:

2 500 000 x (1,02)20 = 725 000 €.

Werven vanaf het bedrag van 3.725.000€ worden beschouwd als een niveau A-werf. Het volstaat dus niet dat de veiligheidscoördinatie een niveau B diploma heeft.

 

Wat is een coördinatiestructuur?

De veiligheidscoördinator roept de coördinatiestructuur samen. Dit kan op eigen initiatief of op het gemotiveerd verzoek van een lid of van de met het toezicht belaste ambtenaar. Deze groep mensen wordt bijeengeroepen om de samenwerking onderling te bevorderen en om risico’s zo breed mogelijk aan te pakken. Zo hoeft niet elke partij onderling zijn eigen collectieve veiligheidsmaatregelen te voorzien.

 

Zoekt u nog een veiligheidscoördinator Niveau A?

Neem dan zeker contact op met ons. Wij – als ervaren studiebureau – hebben meerdere collega’s met het diploma veiligheidscoördinator niveau A in dienst en helpen jou graag verder!

Bron: Fod Waso

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be