fbpx

Het postinterventiedossier als identiteitskaart van uw gebouw

Apr 2018

Het postinterventiedossier als identiteitskaart van uw gebouw

Sinds 1 mei 2001 is het opstellen van een postinterventiedossier bij verbouwingen of nieuwbouw verplicht. In dit document worden alle bouwkundige details beschreven die nuttig kunnen zijn bij toekomstige werken aan het gebouw. Hiermee wordt de veiligheid en gezondheid van de mensen die de toekomstige werken zullen uitvoeren gegarandeerd. Meer informatie hierover lees je verder in dit artikel.

Postinterventiedossier-MijnEPB

Wie stelt het postinterventiedossier op en wat staat hierin?

Voor alle huizen of appartementen die na mei 2001 gebouwd of verbouwd werden is een postinterventiedossier vereist. Deze wordt opgesteld opgevolgd door de veiligheidscoördinator of architect. Indien het gaat om kleinere werken waarvoor geen vergunning nodig is mag dit door de eigenaar zelf gebeuren. Dit document blijft bij de woning en moet bij verkoop dus overhandigd worden. Het is dus als het ware de identiteitskaart van het gebouw. Bij verbouwingen moet de eigenaar dit document verplicht beschikbaar stellen voor de aannemers en architect. Bij verkoop dient het dossier overhandigt te worden aan de nieuwe eigenaar.

In dit dossier worden alle technische gegevens vermeld die (toekomstige) gebruikers  in staat stelt om het pand bouwkundig te ontleden. Daarnaast bevat het dossier ook de namen en contactgegevens van de betrokken architect, veiligheidscoördinator en hoofdaannemers, die het gebouw hebben opgetrokken of verbouwd.

Volgende elementen worden doorgaans in het postinterventieplan vermeld:

  • Gedetailleerde beschrijving van de bouwstructuur met alle plannen en tekeningen
  • Alle gebruikte materialen
  • technische fiches (bv. elektriciteitsplan, ventilatieplan, overzicht van de waterleidingen)
  • Eventuele aankoopfacturen, garantiebewijzen en onderhoudsinstructies van elektrische toestellen
  • Enzovoort…

Wat moet ik doen als ik dit document niet heb?

Bij het ontbreken van dit document tijdens de verkoop van een huis of appartement moet deze alsnog opgemaakt worden op kosten van de verkoper. Slechts dan kan de verkoop officiëel doorgaan.

Heb je nog vragen omtrent uw verplichtingen bij verbouwingswerken of het verkopen van uw woning? Surf naar www.mijnepb.be of contacteer ons voor meer informatie en advies op maat.

 

Foto: http://www.trustedbuilder.co/services-building-plan.php

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be