fbpx

Wat is een Energieaudit?

Jun 2024

Wat is een Energieaudit?

Inleiding

Een energieaudit is een grondige beoordeling van het energieverbruik van een gebouw of organisatie met als doel de energie-efficiëntie te verbeteren en de energiekosten te verlagen. In dit artikel bespreken we wat een energieaudit inhoudt, welke processen erbij betrokken zijn en hoe het door ons bouwkundig studiebureau wordt uitgevoerd.

Energieaudit door studiebureau MijnEPB

 

Wat houdt een energieaudit in?

Een energieaudit, ook wel energiescan genoemd, is een gedetailleerd onderzoek naar het energieverbruik van een gebouw. Dit omvat een analyse van het energieverbruik en een evaluatie van de manieren waarop de energie-efficiëntie kan worden verbeterd. Het doel is om inzicht te verkrijgen in het energiegebruik en te identificeren waar en hoe besparingen kunnen worden gerealiseerd. Dit resulteert vaak in significante kostenbesparingen en draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

 

Proces van een energieaudit

  • Voorbereiding en gegevensverzameling: Dit omvat het verzamelen van historische energiegebruiksdata en het plannen van een bezoek aan de site.
  • Inspectie ter plaatse: Tijdens dit bezoek worden de fysieke omstandigheden van het gebouw geïnspecteerd en wordt het daadwerkelijke energieverbruik gemeten.
  • Analyse en rapportage: Na de inspectie worden de gegevens geanalyseerd om knelpunten in het energieverbruik te identificeren. Op basis van deze analyse wordt een rapport opgesteld met aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen.
  • Implementatie: De aanbevolen maatregelen kunnen vervolgens worden geïmplementeerd om de energie-efficiëntie te verbeteren.
  • Monitoring en evaluatie: Na de implementatie wordt het energieverbruik opnieuw beoordeeld om de effectiviteit van de genomen maatregelen te evalueren.

 

Voordelen van een energieaudit

Een energieaudit biedt meerdere voordelen:

  • Kostenbesparing: Verminderde energiekosten door efficiënter gebruik en verminderd verbruik.
  • Milieuvriendelijk: Helpt bij het verminderen van de ecologische voetafdruk.
  • Verbeterde bedrijfsvoering: Optimalisatie van processen en verhoogde productiviteit door een verbeterd binnenklimaat.
  • Compliance: Zorgt voor naleving van regelgeving en normen op het gebied van energiebesparing.

 

Onze rol als bouwkundig studiebureau

Als bouwkundig studiebureau voeren wij energieaudits uit om onze klanten te ondersteunen bij het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Wij bieden een gedetailleerde evaluatie en praktische oplossingen, afgestemd op de specifieke behoeften van elk gebouw of project. Onze benadering is gericht op het realiseren van meetbare verbeteringen en het waarborgen van de duurzaamheid van de energiebesparingsmaatregelen.

 

Conclusie

Een energieaudit is een essentiële stap voor elk bedrijf of elke organisatie die streeft naar energie-efficiëntie en duurzaamheid. Met de steun van ons ervaren bouwkundig studiebureau kunnen significante verbeteringen worden bereikt, resulterend in lagere energiekosten en een verminderde impact op het milieu.

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij uw energiebeheer kunnen optimaliseren.

Opmerking schrijven


Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be