fbpx

Veiligheidscoordinatie

Nov 2014

Is veiligheidscoördinatie verplicht?

Het is verplicht om een veiligheidscoördinator aan te stellen waar minstens twee aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. Dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf, vandaar het onderscheid veiligheidscoördinator ontwerp en veiligheidscoördinator verwezenlijking. Deze 2 functies kunnen echter wel door 1 persoon uitgevoerd worden.

Veiligheidscoördinator veiligheidscoördinatie

Wat houdt veiligheidscoordinatie in?

De veiligheidscoördinator ontwerp detecteert risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan (VGM-plan) op met daarin de maatregelen die moeten genomen worden. Verder moet de veiligheidscoördinator ontwerp het postinterventiedossier en het coördinatiedagboek openen.

De veiligheidscoördinator verwezenlijking voert regelmatig werfbezoeken uit om na te gaan of de werken op een veilige manier gebeuren en houdt dit bij in een coördinatiedagboek. Het werfverslag wordt aan de architect, bouwheer en alle aannemers bezorgd. Verder moet de veiligheidscoördinator verwezenlijking het veiligheids- en gezondheidsplan aanpassen en het postinterventiedossier aanvullen.

Wie stelt de veiligheidscoordinator aan?

Bij kleine bouwwerken (< 500 m²) is het verplicht dat de veiligheidscoördinator wordt aangesteld door de architect, echter meestal voor rekening van de bouwheer. Daarom dienen beide partijen de overeenkomsten met de veiligheidscoördinator mee te ondertekenen.  In de praktijk is het echter dikwijls de bouwheer of opdrachtgever die op zoek gaat naar een veiligheidscoördinator.

 

Postinterventiedossier of PID

Het postinterventiedossier (PID) bevat nuttige documentatie om latere interventies aan het bouwwerk te vereenvoudigen. Zo moet op een eenvoudige manier kunnen achterhaald worden welke bv. de structuren van het gebouw zijn, hoe de structuur werd opgebouwd en welke materialen er in een gebouw zitten. Bovendien wordt dit dossier bij verkoop door de notaris gevraagd.

 

Hoeveel kost de veiligheidscoordinatie?

De kosten voor de veiligheidscoördinatie zijn afhankelijk van de omvang, de aard en de duur van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag daarom steeds de plannen toe te voegen én volgende gegevens te vermelden:

  • aard van het bouwwerk (nieuwbouw, verbouwing, …);
  • vermoedelijke duur van de werken.

 

Nuttige links

Brochure van de federale overheidsdienst: De aanstelling van veiligheidscoördinatoren

Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen: Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be