fbpx

EPB verslaggever

Jul 2015

EPB verslaggever

Een EPB-verslaggever is verplicht bij woningen die worden gebouw of verbouwd. Het EPB-verslag bevat advies om te voldoen aan de opgelegde EPB-eisen.

Men is verplicht om aan deze eisen te voldoen wanneer het gaat om een verwarmde eenheid en wanneer er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd. Dit geldt zowel voor verbouwingen als nieuwbouw.

 

Wat zijn de EPB eisen?

Voor verbouwingen zijn de eisen minder streng, dit betekent dat ook de berekeningen minder complex zijn. Hierbij wordt vooral gecontroleerd of de nieuwe muren, daken, vloeren en ramen voldoen aan een bepaalde U-waarde of een minimale R-waarde. Vanaf 2015 wordt de verbouwing echter complexer en wordt er ook een E-peil en K-peil bepaald net zoals een nieuwbouwwoning

Bij een nieuwbouwwoning worden er verschillende eisen gesteld naast het E-peil en K-peil. Zo is er een eis die de maximale oververhitting bepaalt, een eis naar netto-energiebehoefte en een eis voor hernieuwbare energie (voor bouwaanvragen vanaf 2014).

Hoe zit het met bouwknopen?

Standaard gaat de EPB verslaggever de bouwknopen (koudebruggen) bij de ontwerpfase reeds gaan inrekenen. We geven hierbij gedetailleerd advies zodat dat de meeste koudebruggen worden vermeden. Dit geeft een positieve invloed op Uw K-peil.

 

EPB-eisen

De EPB eisen worden elk jaar strenger en strenger, men streeft er namelijk naar om tegen 2021 enkel nog energieneutrale woningen te plaatsen in Europa. Wij spelen hier uiteraard op in en zijn nu reeds een BEN-voorloper (Bijna Energie Neutraal). Zo kunt U bij onze referenties een aantal BEN-gebouwen terugvinden.

EPB - Ben Logo

 

Hoe gaat de EPB verslaggever te werk?

Voor de werken

Voor de start van de werken wordt een uitgebreid EPB-advies opgemaakt door de EPB verslaggever en wordt een richtwaarde van het E-peil en K-peil bezorgd, ook de startverklaring wordt ingediend na goedkeuring van de bouwvergunning. Tijdens de werken wordt regelmatig contact opgenomen en kunnen tussentijdse resultaten en simulaties worden opgevraagd.

 

Na de werken

Op het einde van de werken wordt en zo realistisch mogelijke studie gemaakt van de woning en wordt rekening gehouden met de warmteverliezen, luchtdichtheid, isolatie, ventilatie, verwarmingsinstallatie, ramen en deuren, oriëntatie en bezonning, beschaduwing, leidingverliezen, koeling … Op basis van al deze gegevens wordt uiteindelijk het definitieve E-peil en K-peil berekend.

 

Wat kost een EPB verslaggever?

De kosten voor de EPB-verslaggeving zijn afhankelijk van de omvang en de aard van de werken. Gelieve bij een offerteaanvraag te vermelden ofdat het gaat over een verbouwing of een nieuwbouw van een ééngezinswoning, appartementen, industrie, school, …

Website Vlaams Energieagentschap: website Vlaams energieagentschap

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be