fbpx

Riothermie: uw rioolwater als warmtebron

Jan 2018

Riothermie: uw rioolwater als innovatieve warmtebron

Ongeveer 20% van alle energie in een huishouden wordt afgevoerd via het afvalwater. Bij een nieuwbouw kan dit zelfs oplopen tot 50%! Dit gaf aanleiding tot het ontwikkelen van een techniek om deze energie uit afvalwater terug te winnen, namelijk riothermie. Ben je benieuwd hoe energie gerecupereerd kan worden uit rioolwater? Lees dan zeker verder in dit artikel.

Riothermie-MijnEPB

Wat is riothermie en hoe wordt dit uitgevoerd in de praktijk?

Riothermie is dus het proces waarbij afvalwarmte uit rioolwater wordt gerecupereerd. Op die manier kan deze energie terug ingezet worden voor verwarming en sanitair. De gemiddelde temperatuur van rioolwater varieert tussen 8 en 23 °C en is dus aanzienelijk warmer dan grondwater. Dankzij dit temperatuursverschil kan er met behulp van warmtewisselaars een deel warmte afgegeven worden naar vers koud water. Deze warmtewisselaars kunnen direct ingebouwd worden in rioolbuizen. Een andere manier is het omleiden van het rioolwater naar een warmtewisselaar in de buurt. De temperatuur in het vers water na de warmtewisseling is echter wel nog relatief laag. Daarom worden in een tweede stap warmtepompen gebruikt  om het water verder op te warmen tot een bruikbaar niveau (30-40 °C). Terwijl deze techniek gebruikt wordt voor het verwarmen in de winter kan dit anderzijds ook gebruikt worden voor koeling in de zomer.

Enkele technische uitdagingen…

Hoewel dit innovatief concept veelbelovend blijkt, brengt dit toch enkele technische uitdagingen met zich mee. Een eerste aspect is de hoge vuilvracht die het rioolwater bevat. Na verloop van tijd worden er een sliblaag of biofilms gevormd op de warmtewisselaar, waardoor deze minder goed functioneert. Een voorafgaande zuivering van het rioolwater  (vb. filteren of zeven) zou hiervoor een oplossing kunnen bieden. Een tweede belangrijk aspect is de invloed van neerslag. Felle regenbuien zorgt al snel voor een daling van enkele graden van het rioolwater waardoor een verstoring wordt veroorzaakt in het proces. Verder is dit ook een vrij duur concept, gezien de rioolbuizen speciaal aangepast moeten zijn. Het vervangen van alle bestaande rioolbuizen is dan ook een proces van lange adem. Tenslotte moet het rioolwater een voldoende hoog debiet hebben en zijn een groot aantal afnemers noodzakelijk om dit proces rendabel te maken.

Is reothermie de moeite waard en wordt dit al gebruikt in Vlaanderen?

Ondanks de technische uitdagingen en de relatief hoge kost van dit proces wordt riothermie al wereldwijd veelvuldig toegepast. Dit heeft vooral te maken met de  duurzaamheid en het milieuvriendelijk karakter van dit proces. De terugwinning van deze ‘afvalenergie’ leidt tot een aanzienlijke daling op uw energiefactuur en heeft een rechtstreeks positief effect op het milieu. Zeer recent werd dit proces ook toegepast in Vlaanderen. In leuven wordt bijvoorbeeld al een appartementsgebouw met 93 wooneenheden verwarmd met het afvalwater van het universitair ziekenhuis. Verscheidene projecten worden nu ook opgestart in Antwerpen.

Ben je benieuwd naar andere manieren om energie te besparen of heb je vragen over uw eigen energieverbruik? Surf dan snel naar www.mijnepb.be voor meer informatie.

Foto: http://www.kdinternational.nl/water-solutions/riothermie/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be