fbpx

Wat is netto energiebehoefte

Nov 2015

Wat is netto energiebehoefte

De netto energiebehoefte (in de EPB software aangeduid als NE) staat voor de energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling. Met andere woorden, hoeveel energie is er nodig op jaarbasis om de woning warm te houden in de winter en eventueel te koelen in de zomer. Deze energiebehoefte is uitgedrukt in kWh/m². De eis voor de netto energiebehoefte is 70 kWh/m² (met uitzondering voor zeer kleine woningen/appartementen).

Wat is netto energiebehoefte (NE)

 

Wat beïnvloed de netto energiebehoefte

De netto energiebehoefte is enkel afhankelijk van zaken die het warmteverlies en zonnewinsten beïnvloed. De plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp zal dus geen invloed hebben op de netto energiebehoefte.

  • Isolatie en ramen (transmissieverliezen)
  • Koudebruggen (transmissieverliezen)
  • Bewuste ventilatie via ventilatiesysteem (ventilatieverliezen) al dan niet met warmteterugwinning
  • Onbewuste ventilatie via spleten en kieren (ventilatieverliezen te meten dmv. blowerdoortest)
  • Aantal personen in de woning, verlichting, elektrische apparaten (interne warmtewinsten, forfait wordt berekend a.d.h.v. het volume van het gebouw)
  • Bezonning door transparante scheidingsconstructies zoals glas (zonnewinsten)
  • Beschaduwing door luifel, vorm van gebouw, balkon, boom, … (zonnewinsten)
  • Opengaande ramen (passieve koeling)
  • Inertie of thermische massa van het gebouw (optimale benutting van warmtewinsten)

Transmissieverliezen

Door beter te gaan isoleren of door beter glas te gaan gebruiken dalen de transmissieverliezen en daalt de netto energiebehoefte. Ook het verliesoppervlak beperken door compact te gaan bouwen heeft een invloed.

 

Ventilatieverliezen

De bewuste ventilatieverliezen zijn het gevolg van het toegepaste ventilatiesysteem in de woning. Het ventilatiesysteem is nodig om een gezond binnenklimaat te realiseren in de woning. Een goede regeling (en meting) kan de ventilatieverliezen beperken. Daarom dat steeds meer vraaggestuurde ventilatie op de markt komt, al dan niet in combinatie met zelfregelende toevoerroosters.

De onbewuste ventilatieverliezen komen doordat een woning nooit volledig dicht is. Er zijn steeds een aantal luchtlekken zoals slecht sluitende ramen, dampkapdoorvoer, slecht aangebracht dampscherm, … Dit zorgt voor ongecontroleerde verliezen van binnenlucht. Standaard wordt in de berekening een vrij slecht lekdebiet in rekening gebracht waardoor de invloed van een blowerdoortest een grote invloed kan hebben.

 

Zonnewinsten

Zonnewinsten kunnen zowel positief als negatief zijn. Zonnewinsten zorgen ervoor dat er in de winter minder warmtevraag is. In de zomer kunnen de zonnewinsten echter vervelend zijn door een te hoge binnentemperatuur. Hier moet dus een evenwicht worden gezocht. Dit kan door een juiste hoeveelheid glas in de juiste richting te plaatsen. Een andere optie is om luifels of zonnewering te voorzien. Nog een optie is om vier-seizoens glas  te plaatsen of glas met een lagere g-waarde (zonnetoetredingsfactor).

 

Bronnen

Website energiesparen: VEA

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be