fbpx

Nieuwsbrief Bouwinfo met nieuws van MijnEPB

Aug 2016

Hieronder de nieuwsbrief die werd verstuurd op 08/08/2016 met EPB nieuws van MijnEPB.be.

Nieuwsbrief MijnEPB via Bouwinfo

Wat doet een ventilatieverslaggever?

Vanaf 01/01/2016 is het verplicht om naast de EPB-verslaggever ook een ventilatieverslaggever aan te stellen bij de bouw van wooneenheden (zowel nieuwbouw als energetische renovatie). De ventilatie verslaggever is betrokken bij het ontwerp (keuze ventilatiesysteem), de uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de uitvoering. Deze resultaten worden gerapporteerd aan het BCCA. Deze resultaten worden automatisch aan de EPB-verslaggever bezorgd.

Waarom gaan voor een BEN-Woning?

Tegen 2020 moeten alle nieuwbouwwoningen een E-peil van 30 halen. Iedereen die dit nu reeds haalt of nastreeft wordt een BEN-voorloper genoemd. Als studiebureau of architect kan je een BEN-label aanvragen (net zoals MijnEPB en Moduul voorlopers zijn). Onlangs werd het 500ste BEN-label uitgereikt.

Waarom een blowerdoortest?

Bij een blowerdoor (luchtdichtheidstest) wordt de luchtdichtheid van de woning of het gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies..

Korting op KI bij laag E-peil?

U kan vanaf aanslagjaar 2009 een premie krijgen in de vorm van een vermindering van de onroerende voorheffing (of kadastraal inkomen) voor een energiezuinige woning of gebouw. De vermindering KI wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. De EPB verslaggever dient dit in bij de Vlaamse overheid, u hoeft dus zelf niets te ondernemen.

Is hernieuwbare energie verplicht bij verbouwingen?

In het laatste voorstel van het wijzigingsbesluit staat dat niet-residentiële projecten en ingrijpende energetische renovaties vanaf 01/01/2017 ook verplicht zijn om een minimum aandeel hernieuwbare energie in te voeren, namelijk 10 kWh/m²/jaar. Vanaf 2019 wordt dit zelfs 19 kWh/m²/jaar. Die verplichting is een vertaling vanuit de Europese regelgeving. De Vlaamse regering heeft dit wijzigingsbesluit al een eerste keer principieel goedgekeurd en de regelgeving zou tegen eind 2016 definitief zijn.

Verdwijnt binnenkort het K-Peil?

Het Schil-peil is een vervanging voor het K-peil en de netto-energiebehoefte. Voor vergunningen die worden aangevraagd vanaf januari 2018 zal vermoedelijk geen K-peil meer van toepassing zijn. Dit zal worden vervangen door een schilpeil of S-peil. De eis voor het S-peil zal starten aan S31 en dit wordt verstrengd in 2020 tot een S-peil van S28, hierna is er voorlopig geen verdere verstrenging voorzien. Het is de EPB verslaggever die het Schil peil zal bepalen.

IN SAMENWERKING MET

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be