fbpx

Nieuwe spelregels van kracht bij sloop -en afbraakwerken

Mar 2018

Nieuwe spelregels van kracht bij sloop -en afbraakwerken

Sinds mei 2017 werden 2 procedures gepubliceerd in het staatsblad waarin de zogenaamde ‘traceerbaarheidsprocedure’ werd voorgesteld voor sloop -en afbraakwerken. Hierbij traceert een erkende sloopbeheerorganisatie het sloopafval van de herkomst tot aan de puinbreker. Deze procedure dient als controle op het effectief scheiden van puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en een hoogmilieurisicoprofiel (HMRP). Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan verder in dit artikel.

Sloop-en-afbraakwerken-MijnEPB

Afvalstromen van sloop -en afbraakwerken

Sinds 2014 werd een regelement ingevoerd waarbij brekers een onderscheid moeten maken tussen LMRP en HMRP tijdens afbraakwerken. LMRP is puin waarvan de granulaten na verwerking weinig vervuild zijn. Dit puin kan vervolgens in een continu proces verwerkt worden waarbij de milieu-hygiënische voorschriften eerder beperkt zijn. HMRP daarentegen is puinafval waarvan het vervuilingsrisico veel hoger ligt en dient in een aparte afvalstroom behandeld te worden. Onder deze vervuiling verstaat men gevaarlijke stoffen zoals asbest, teer of PCB en storende elementen zoals hout, cellenbeton, glas, keramiek.

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving werd een sloopbeheerorganisatie opgericht (Tracimat VZW). Deze organisatie staat in voor de controle tijdens afbraakwerken en het afleveren van de benodigde documenten voor afvoer en verwerking van puin aan de hand van een traceerbaarheidsprocedure.

Wat houdt deze traceerbaarheidsprocedure nu precies in?

Vooraleer de sloopwerken van start gaan wordt door de Trancimat-deskundige een sloopopvolgingsplan opgesteld. De arfbraakwerken worden via dit plan uitgevoerd, waarbij gefocust wordt op het correct verwijderen van gevaarlijke stoffen via een aparte afvalstroom. Mogelijks worden verscheidene tussencontroles tijdens deze werken uitgevoerd. Na de oplevering van de werken wordt een attest opgesteld waarin het volledige proces vermeld staat. Dit attest biedt uiteindelijk zekerheid over de herkomst van de kwaliteit van het puin.

Wanneer een bouwheer ervoor kiest om dergelijke traceringsprocedure niet toe te passen zal al het puin beschouwd worden als HMRP. Dit brengt dan natuurlijk een veel hogere kost met zich mee.

Wil je weten welke andere nieuwe wetgevingen van kracht zijn bij dergelijke bouw -en verbouwprojecten? Neem gerust een kijkje op onze site en contacteer ons voor meer advies.

Foto: http://siteworkspecialist.com/demolition/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be