fbpx

Veiligheid op een werf: wie is er verantwoordelijk?

Jul 2017

Veiligheid op een werf: wie is er verantwoordelijk?

Als bouwheer heb je verschillende verplichtingen en verantwoordelijkheden. De veiligheid op de werf garanderen is hier één van. In dit artikel lees u meer hierover.

veiligheid op de werf_MijnEPB

 

Risico op arbeidsongevallen verminderen

Om de veelvuldige arbeidsongevallen die vroeger op bouwwerven gebeurden in te dijken, werd er destijds besloten een aantal regels in te voeren met betrekking tot de veiligheid.
Wanneer er minstens twee aannemers werken uitvoeren op de werf, ook al is dit niet gelijktijdig, dan moet je een beroep doen op een veiligheidscoördinator. Je kunt dit eventueel ook overlaten aan de architect maar dit behoort niet tot zijn kerntaken.

Bij werven vanaf 500 m² stelt de bouwheer de veiligheidscoördinator aan. Deze moet gecertificeerd zijn.

Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen.

 

Preventie

Naast coördinatie dienen er ook heel wat maatregelen genomen te worden op vlak van preventie. Als bouwheer moet je de algemene preventiebeginselen uit de Welzijnswet toepassen. Deze omvatten onder andere het voorkomen van risico’s, evaluatie van risico’s en vervangen van wat gevaarlijk is door iets wat niet of minder gevaarlijk is. Zo moet u onder andere zorgen voor een veilige, toegankelijke werf. Wanneer u een veiligheidscoördinator hebt, kan deze u perfect begeleiden en aangeven wat uw verplichtingen daadwerkelijk zijn.

 

Adder onder het gras

Opgelet voor artikel 17 van de wet welzijn op werk: “de architect en de opdrachtgever blijven ten allen tijde mee verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf” Met andere woorden, ook indien u een veiligheidscoördinator aanstelt of werkt via de architect blijft u in zekere mate mee verantwoordelijk. Zelfs al hebt u dus een architect, aannemer of veiligheidscoördinator die diverse taken op zich moet nemen, zorg er dan toch voor dat u regelmatig de nodige controles uitvoert op de bouwwerf. Op die manier voorkomt u problemen later en bent u zeker dat de werken vorderen en uitgevoerd worden volgens uw wensen.

 

Zoekt u nog een veiligheidscoördinator voor uw werf? Neem dan zeker contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

 

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be