fbpx

Krijg ik subsidies voor het verwijderen van asbest?

Sep 2018

Krijg ik subsidies voor het verwijderen van asbest?

Sinds begin 2016 is het mogelijk om in Nederland subsidies aan te vragen voor de verwijdering van asbest. In België zijn er hiervoor helaas nog geen subsidies beschikbaar. Toch wil de Vlaamse overheid tegen 2040 alle asbesthoudende materialen verwijderd zien. Meer informatie hierover lees je verder in dit artikel.

Asbestverwijdering nog steeds niet verplicht

Sinds 1998 is het gebruik van asbest in Vlaanderen verboden, omwille van gezondheidsredenen. Dit materiaal is namelijk kankerverwekkend wanneer de fijne vezels in de longen terecht komen. De Vlaamse overheid wil tegen 2040 een asbestvrije leefomgeving creëren. Hiervoor werd in 2014 een asbestafbouwbeleid opgestart. Tot nu toe bestaat er echter nog geen wettelijke verplichting of beleidsvisie om asbesthoudende materialen verplicht te verwijderen. Het zelfs niet verplicht om aanwezigheid van asbest te vermelden bij de verkoop van uw woning.

Mag ik zelf mijn asbest verwijderen en krijg ik hiervoor geen premie?

Bij de verwijdering van asbest wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten. Niet-hechtgebonden asbest waarbij de vezels los zitten moet altijd door een erkend asbestverwijderaar verwijderd worden. In het geval van hechtgebonden asbest waarbij de vezels stevig vast zitten in het dragermateriaal mag je dit zelf verwijderen. Hierbij moet je wel bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Tijdens renovatiewerken moeten alle details over de asbestverwijdering bekend zijn bij de veiligheidscoordinator, zodat hij/zij dit kan opnemen in het VGM-plan.

Voor asbestverwijdering kunnen in België geen subsidies aangevraagd worden. Het verwijderen van asbest maakt wel vaak deel uit van een renovatieproject. Voor deze renovatiekosten kunt u als eigenaar wel beroep doen op verschillende bestaande premies zoals de Vlaamse renovatiepremie.

Ben je op zoek naar een geschikte veiligheidscoordinator voor uw renovatie -of bouwproject? Surf snel naar www.mijnepb.be voor advies op maat. Wij bezorgen u graag een vrijblijvende offerte.

Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Asbestos_abatement

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be