fbpx

De betonstop: het einde van een tijdperk?

Dec 2017

De betonstop: het einde van een tijdperk?

Sinds 2016 werd de term ‘betonstop’ in het leven geroepen door de Vlaamse regering. Concreet wil dit zeggen dat er tegen 2040 geen extra open ruimte meer mag ingenomen worden voor huizen, industrie en wegenbouw. Voor elke hectare grond dat wordt ingenomen zal een andere hectare teruggegeven moeten worden aan de natuur. Het doel is om tegen 2040 een perfecte balans tussen bebouwing en groengebied te bereiken. Wil je meer weten over de betonstop en wat de gevolgen hiervan zijn? Lees dan verder in dit artikel.

Betonstop-MijnEPB

Wat en wanneer verandert er nu iets?

In de nabije toekomst verandert er in principe nog niets. Hoe de regering zal bepalen waar er nog mag gebouwd worden werd nog niet beslist. Veel concrete afspraken dienen nog gemaakt te worden. Er werd ook verzekerd dat bestaande bouwvergunningen of bouwprojecten niet in het gedrang zullen komen. Toch zullen geleidelijk aan bepaalde beperkingen opgelegd worden op nieuwe bouwprojecten.

De betonstop betekent niet dat er niet meer gebouwd mag worden. Er zal wel geleidelijk aan meer gestimuleerd worden om in de stad te gaan wonen, dichtbij centrale voorzieningen. Een ideale situatie is het bouwen in de stad op een kleine oppervlakte met verschillende verdiepingen. Ook het afbreken van oude gebouwen om er een nieuwbouw te zetten zal ook meer aangemoedigd worden. Tergelijkertijd zal het bouwen op meer afgelegen en landelijke percelen moeilijker en duurder worden. De Vlaamse bouwmeester stelt zelfs voor om het kadastraal inkomen op percelen in landelijke gebieden duurder te maken dan in de stad, terwijl dit momenteel omgekeerd is.

Kan ik na 2040 nog bouwen in een landelijk gebied?

Dit zal nog steeds mogelijk zijn. Voor elke hectare dat in landelijk gebied zal bebouwd worden moet wel een hectare groengebied bijgecreëerd worden. Indien bepaalde stukken bouwgrond toch niet meer bebouwd mogen worden zal een geschikte vergoeding voorzien worden.

Kortom, de betonstop betekent niet dat er minder zal gebouwd worden, maar gewoonweg op een andere manier (hogere gebouwen, andere locaties, …). Deze georganiseerde manier van bebouwen zal  de lasten van files, vervuiling, wegenonderhoud en nutsleidingen sterk doen dalen.

Wil je meer te weten komen over de huidige regelgeving omtrent bouwen en verbouwen? Surf dan snel naar www.mijnepb.be.

Foto: https://www.europeanbestdestinations.com/top/best-city-parks-in-europe/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be