fbpx

Mag ik mijn zonnepanelen mee verhuizen binnen EPB?

Apr 2017

Mag ik mijn zonnepanelen mee verhuizen?

Technisch gezien zijn er geen belemmeringen om uw huidige zonnepanelen mee te verhuizen. Wél moet je aan een paar administratieve voorwaarden voldoen.

Welke stappen je moet ondernemen bij het verhuizen van zonnepanelen én wat er gebeurt met je groenestroomcertificaten lees je in het stappenplan hierna:

Mag ik mijn zonnepanelen mee verhuizen - MijnEPB

Stap 1: Je informeert VREG

Je mag je zonnepanelen mee verhuizen naar uw nieuwe woning àls je de hele installatie meeneemt. Dit wil zeggen:

  • Panelen
  • Groene stroomteller
  • Omvormer

Van belang is ook dat je de Vlaamse Regulator Elektriciteit en Gasmarkt (VREG) op de hoogte brengt van uw verhuizing.

 

Stap 2: Je laat je installatie opnieuw keuren

Als de zonnepanelen verhuisd zijn moet ze opnieuw gekeurd worden (een AREI keuring). Dit kan gebeuren door een erkend installateur. Nog gemakkelijker is het om de zonnepanelen te laten verhuizen door een installateur. Deze neemt dan alle technische en administratieve handelingen van je over én zorgt voor de herkeuring op het nieuwe adres.

 

Stap 3: je informeert je Netbeheerder

Je moet immers altijd je netbeheerder op de hoogte brengen van je verhuis. Met of zonder zonnepanelen. Dit kan best via de websites van Infrax en/of Eandis.

 

Wat met je groenestroomcertificaten nà verhuizen van je zonnepanelen?

Je blijft hoe dan ook recht hebben op de groenestroomcertificaten. Ook de minimumsteun en de looptijd van de certificaten blijft als je de complete installatie meeneemt!

Laat je echter de zonnepanelen zitten, dan kan de nieuwe eigenaar van de woning de groenestroomcertificatten overnemen.

 

Opgelet met premievergoedingen van de gemeente!

Als je in het verleden een premie van de gemeente hebt gehad voor het installeren van zonnepanelen moet je goed nagaan of hier geen speciale voorwaarden aan verbonden zijn.

Sommige gemeenten stellen namelijk als voorwaarde dat de zonnepanelen gedurende een bepaalde periode (bvb.. 15 jaar) niet verkocht of verwijderd mogen worden.

Doe je dit toch, moet je een deel van de ontvangen premie terugbetalen.

 

Mag ik na verhuis nog gebruik maken van de terugdraaiende teller?

Een nieuwe PV-installatie (met nieuwe of tweedehandspanelen) op een nieuw adres zal opnieuw gekeurd moeten worden en dit geldt dan als eerste AREI-keuring van die installatie op dat adres. Indien dit na 31/12/2020 gebeurt, valt die installatie onder het nieuwe regime zonder terugdraaiende teller.

Meer info hierover vind je op de website van Fluvius.

 

Binnen EPB: kiezen tussen E-peil of groenestroomcertificaten

Je leest het correct. Binnen het EPB verhaal moet je kiezen. Ofwel kies je voor de groenestroomcertificaten. Dit betekent dat je de zonnepanelen niet in rekening mag brengen voor de eisen voor hernieuwbare energie (en bijgevolg het E-peil). Of je kiest voor de E-peil verlaging waardoor je de groenestroomcertificaten moet opgeven. Dit staat uitgebreid beschreven op de website van de VREG en wel specifiek op deze pagina.

 

Kan dit omzeild worden?

Het officiële antwoord van de Vreg is het volgende:

“Wie een PV-installatie plaatst en daarmee voldoet aan deze EPB-eisen (minimumaandeel hernieuwbare energie) zal voortaan geen recht hebben op groenestroomcertificaten voor deze installatie, ongeacht of het een nieuwe installatie betreft dan wel een bestaande installatie die verhuisd wordt. Onze collega’s van het Vlaams Energieagentschap bevestigen ons dat eens de woning verbouwd/gebouwd is en al enige tijd in gebruik, en er is een EPB-aangifte gedaan waaruit blijkt dat aan de EPB-voorwaarden voldaan is, een bestaande, certificaatgerechtigde installatie die naar dat adres verhuisd wordt, wel in aanmerking kan blijven komen voor de toekenning van groenestroomcertificaten.

Indien op het nieuwe adres reeds een PV-installatie staat, zullen beide (reeds bestaande) installaties op hetzelfde toegangspunt met aparte meters naast elkaar blijven bestaan voor wat de toekenning van groenestroomcertificaten en de hoogte van de minimumsteun betreft. De uitbreidingsregel is dus niet van toepassing. 

Indien het totale maximaal AC-vermogen van de omvormers van beide installaties samen op het toegangspunt groter is dan 10 kW verliest men wel het voordeel van de terugdraaiende teller en worden de specifieke regels voor PV-installaties > 10 kW van kracht (netstudie, beveiliging, meting door netbeheerder). Het voordeel van deze verhuisde zonnepanelen zal uiteraard niet meegerekend kunnen worden in het e-peil.”

 

Zonnepanelen verhuizen of toch laten zitten?

Je moet uitmaken wat de marktwaarde van je zonnepanelen is na een aantal jaar. Hoeveel gaan ze opbrengen voor de nieuwe eigenaar? Heb ik de E-peil punten nodig voor mijn nieuwe woning?

Houd rekening met volgende zaken:

  • Leeftijd van de panelen
  • Levensduur omvormer
  • Oorspronkelijke aanschafwaarde
  • Verwachte opbrengst voor de resterende levensduur
  • Waarde en looptijd van de groenestroomcertificaten

Wist je dat er ook zonnepanelen zijn die ‘s nachts energie opwekken?

 

Foto: energiekiezen.be

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be