fbpx

Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen

Dec 2017

Biobased bouwmaterialen voor duurzaam bouwen

Veel bedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden voor duurzame bouw en energiebesparing. Hierbij wordt onder andere gefocust op het gebruik van biobased bouwmaterialen. Dit zijn materialen die samengesteld zijn uit zoveel mogelijk hernieuwbare grondstoffen en een zo laag mogelijke milieubelasting teweegbrengen tijdens hun productie. Bekende voorbeelden van biobased materialen zijn hout (daken, vloeren, houtskelet), diverse vezelgrondstoffen zoals cellulose, vlas, hennep en wol (isolatie) en steenkalk (productie van metselmortels, pleister en kalkzandsteen). Dankzij de goede bouwfysische eigenschappen en hun bijdrage aan een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt het gebruik van deze innovatieve materialen zeer populair. Wens je meer te weten over biobased materialen, lees dan verder in dit artikel.

biobased-bouwmaterialan-MijnEPB

Reductie van de CO2-uitstoot

In West-Europa is de bouw is een van de belangrijkste industrieën waarbij grondstoffen en materialen worden ingezet die in totaal verantwoordelijk zijn voor 30% van de totale CO2-emissie. De bouwstoffen met het hoogste CO2-gehalte tijdens het productieproces zijn ijzer en staal, aluminium, cement en glas. Door de enorme milieubelasting van dit broeikasgas wordt in de laatste jaren veel aandacht besteed aan de productie van bouwmaterialen met een lagere koolstofvoetafdruk. Hierbij wordt gefocust op het introduceren van natuurlijke en hernieuwbare bouwgrondstoffen. Het belangrijkste voorbeeld in deze context is het gebruik van hout. Hout en houtproducten fixeren koolstof en hebben op die manier een negatieve CO2-emissiewaarde zolang het in gebruik is. Door het gebruik van hout als vervanging van staal en beton kan zelfs meer dan een dubbele CO2-besparing bekomen worden! Hiermee vormen hout en houtvezels de voornaamste bron van bio-based bouwmateralen. Een uitgebreide lijst van verschillende hout-gebaseerde materialen vind je hier.

Energiebesparing

Naast het gebruik van hout wordt ook meer en meer gebruikt gemaakt van biobased isolatiematerialen, die in vele gevallen een goed alternatief zijn voor glas –en steenwol isolatiedekens of isolatiemateriaal op basis van kunststoffen (vb. PUR en polystyreen). Verschillende producten op basis van cellulosevezels blijken vergelijkbare prestaties te hebben, zoals vlas, katoen en hennep. Verder kan bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt worden van kurk. Kurk is een uitstekende warmte en –geluidsisolator en waterafstotend. Andere voorbeelden van natuurlijke isolatiematerialen zijn kokosvezels, schapenwol, kleikorrels, schelpen en riet.

Worden deze biobased materialen de toekomst?

Innovatie in de bouw en het gebruik van deze ecologisch verantwoorde materialen wekt veel interesse op. Toch wordt de groei van dit concept nog steeds sterk belemmerd. Het ontwikkelen en toepassen van innovatieve materialen vraagt veel durf van producenten en eindgebruikers. Door de onbekendheid van deze nieuwe producten en de mogelijke meerkosten is het overstappen naar dit soort materialen niet evident. Hierdoor valt men nog steeds vaak terug op klassieke methodes. Toch blijkt dat het introduceren van biobased materialen en duurzame bouwtechnieken steeds meer in de spotlight komen te staan. Omwille van de duurzaamheid en lage milieubelasting zal het gebruik van biobased materialen ongetwijfeld een sterke groei kennen in de nabije toekomst.

Heb je interesse in dergelijke duurzame bouwtechnieken of heeft u vragen omtrent uw eigen energieverbruik in uw woning? Surf dan snel naar www.mijnepb.be.

Foto: https://www.duurzaamgebouwd.nl/visies/20140414-een-gebouw-van-co2

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be