fbpx

Aantal bouwvergunningen op laagste peil sinds 2001

Sep 2014

Het aantal bouwvergunningen voor nieuwbouw woongebouwen in België is in juli gedaald tot het laagste peil sinds ten minste januari 2001. Na de forse piek van de eerste jaarhelft werd er wel een daling verwacht.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de FOD Economie. Door de veranderende eisen op het vlak van milieu bij nieuwbouw was het aantal aanvragen in de eerste jaarhelft gestegen tot het hoogste peil in vijftien jaar. Veel mensen wilden nog snel hun vergunning binnenkrijgen om niet aan die strengere eisen te moeten voldoen.

Terugval bouwvergunningen

De terugval hoeft voor de bouwsector niet per definitie een reusachtige impact te hebben. De bouwvergunningen van de voorbije maanden moeten immers nog uitgevoerd worden en dat kan over een langere periode. De terugval van juli valt dus niet los te zien van de piek in de aanvragen eerder dit jaar.

Bron: De Standaard

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be