fbpx

Zon en wind: een goede combinatie door het jaar heen

Feb 2018

Zon en wind: een goede combinatie door het jaar heen

Zon en wind vullen elkaar aan! Het concept is eenvoudig: wanneer de zon schijnt waait het meestal minder en wanneer het hard waait schijnt de zon meestal niet. Door een combinatie van beide energiebronnen zorg je voor een continue voorziening van duurzame energie. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan verder in dit artikel.

Combinatie-zon-windenergie-MijnEPB

 

Waarom worden windenergie en zonne-energie gecombineerd?

Zowel windmolens als zonnepanelen zijn krachtige bronnen voor het opwekken van duurzame energie. Zonnepanelen zetten het licht van de zon om in elektriciteit. Het hoogste rendement wordt hiermee behaald in de zomer (langere dagen met meer zon). In de winter is de opbrengst van zonnepanelen het laagst. Deze wintermaanden hebben echter wel de hoogste opbrengst van windenergie. Door beide systemen te combineren heb je een continue voorziening van duurzame energie.

Hoe gebeurt dit in de praktijk en wat zijn de voordelen?

Het aanleggen van windmolenparken neemt veel plaats in. Door het bouwen van zonnepanelen tussen de windturbines wordt deze ruimte veel beter benut. Beide energievoorzieningen kunnen op de zelfde netaansluiting aangesloten worden. Deze combinatie betekent een serieuze daling in installatiekosten voor energieproducenten. Doordat zon en wind optimaal energie opwekken op verschillende momenten wordt er efficiënt gebruik gemaakt van deze aansluiting. Bijkomend worden er ook batterijen voorzien waarin de overtollige energie kan opgeslagen worden. Dankzij deze batterijen worden de pieken en dalen in de energievoorziening nog meer afgevlakt. Door het slimme gebruik van de bestaande infrastructuur verkrijgen we een beter economisch rendement en een steeds toenemende CO2-besparing.

Hoe zit het dan met de energieprijs?

Momenteel is zonne-energie duurder dan windenergie. Hierdoor wordt momenteel nog gezocht naar een gepaste prijs voor deze combinatie. Verder wordt ook gezocht hoe men meerdere eigenaren op eenzelfde aansluiting kan plaatsen. Momenteel moet vanuit juridisch standpunt alle infrastructuur in eigendom zijn van eenzelfde partij.

Heb je interesse indergelijke duurzame energiesystemen of heb je vragen over uw eigen energieverbruik en hoe je hierop kunt besparen? Surf dan naar www.mijnepb.be voor meer informatie.

Foto: http://www.nwea.nl/over-windenergie/infographics-zee/windenergie-en-zonne-energie-hebben-elkaar-nodig

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be