fbpx

EPB definitie van inbraakrisico

Nov 2014

Op 05/11/2014 werd door het VEA een definitie bezorgd van inbraakrisico. Het was mogelijk om sinds 01/01/2014 voor bepaalde kip-ramen het inbraakrisico in te geven, echter zonder enige manier om het inbraakrisico te bepalen. Dit moest ‘op het gevoel’ worden bepaald.

 

Bepalen inbraakrisico

Het inbraakrisico wordt bepaald volgens onderstaand stroomschema. Dit geldt enkel voor kip-ramen en draai-kip-ramen. Niet voor schuifvensters/schuifdeuren/vouwramen, deuren en vensters zonder kipstand die tot aan het vloerniveau reiken (1).

Bepaling inbraakrisoco stroomschema

 

Bereikbaarheid bepalen

Opengaande delen zijn bereikbaar als ze in een bereikbaar gevelvlak of een werkvlak liggen, zoals hieronder
gedefinieerd:

 • Het bereikbare gevelvlak is een vlak van 2,40 meter hoog vanaf het horizontale werkvlak waarop de inbreker staat.
 • Dat horizontale werkvlak is de begane grond of een oppervlakte van minstens 60 cm X 60 cm, maximaal 3,50 m boven de grond of vloer of boven een ander bereikbaar werkvlak met een hellingshoek van maximaal 30° (het werkvlak kan dus ook een hellend dak zijn).
 • De breedte van het bereikbare verticale gevelvlak is de breedte van het horizontale werkvlak met aan weerszijden 60 cm extra, wat overeenstemt met de gemiddelde armlengte.

De figuur hieronder toont welke gevelvlakken en werkvlakken als bereikbaar worden beschouwd. Elk horizontaal (met maximale hellingshoek van 30°) vlak met een oppervlakte van minstens 60 cm X 60 cm, dat bereikbaar is via een vaste ladder (bv. brandladder) wordt eveneens als werkvlak beschouwd, ongeacht de hoogte van het vlak ten opzichte van de grond of vloer of een ander werkvlak.

bepaling bereikbaarheid inbraakrisico

 

Wat met dakvensters?

 • Dakvlakvensters die volledig kunnen opendraaien (venstervlak loodrecht op het raamkader), worden
  beschouwd als draairamen.
 • Dakvlakvensters die (in volledig open stand) niet volledig kunnen opendraaien, worden beschouwd als
  kipramen
 • Dakvlakvensters die volledig kunnen opendraaien, maar die ook het raam in een kleinere opening
  kunnen positioneren in een vaste stand, worden beschouwd als draai-kipramen.

De volledige tekst (tevens bron artikel) van het VEA kunt U hier downloaden: VEA definitie inbraakrisico

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be