fbpx

Energiebesparing en efficiënt energieverbruik in de industrie

Feb 2018

Energiebesparing en efficiënt energieverbruik in de industrie

Met gemiddeld een derde van het totale energieverbruik is de industriesector  één van de hoogste verbruikers. Sinds 1990 werd in de industrie een continu stijgend verloop in energieverbruik vastgesteld. Uit recente ondezoeken blijkt echter dat in de meeste gevallen veel mogelijkheden zijn voor energiebesparing. De zoektocht naar efficiëntere processen en apparaten en methodes om efficiënt om te gaan met energie is dus van groot belang. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? Lees dan verder in dit artikel.

Energiebesparing-MijnEPB

Verschillende redenenen het bewust omgaan met energie

Steeds meer aandacht wordt besteed aan energiebesparing en het bewust en efficiënt omgaan met energie in de industrie. Dit is omwille van twee belangrijke redenen. Ten eerste heeft dit een aanzienlijk effect op de energiekosten. Vaak kunnen kleine investeringen op korte termijn leiden tot grote kostenbesparingen. Anderzijds spelen de milieuaspecten een belangrijke rol. Energieverbruik gaat nog steeds gepaard met de productie van CO2. Het efficiënter omgaan met energie resulteert in een daling van de uitstoot van dit broeikasgas, wat het mileu uiteraard ten goede komt. Verscheidene maatregelen werden al vastgelegd door de overheid om zo te voldoen aan de Europese klimaatregelgeving.

Welke maatregelen worden hiervoor genomen?

Er is de voorbije jaren al heel wat vooruitgang geboekt op vlak van energiebesparing in de industrie maar er is nog heel wat ruimte voor verbetering. Verschillende methodes voor energiebesparingen zijn:

  • het gebruik van spaarlampen en LED verlichting
  • het gebruik van restwarmte van bedrijven
  • Opwekken van duurzame energie (windmolens, zonnecellen, warmtepompen, …)
  • Optimalisatie van reeds bestaande installaties of processen
  • Daken isoleren
  • Enkel glas vervangen door isolerend glas
  • Enzovoort…

Energiebesparing en het bewuster omgaan met energie wordt sterk gestimuleerd vanuit de Vlaamse overheid. Verschillende subsidies of premies kunnen worden verkregen voor het optimaliseren van het energieverbruik. Verder biedt de overheid ook hulpmiddelen om het energieverbruik in kaart te brengen en te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is het auditconvenant. Ondernemingen die tot het auditconvenant toetreden, laten vrijwillig een audit uitvoeren om hun potentieel voor energiebesparing in kaart te brengen. Bovendien engageren zij zich om alle economisch verantwoorde energiebesparende maatregelen, zoals in de energiebeleidsovereenkomst opgenomen, effectief uit te voeren. Een ander voorbeeld is de KMO-energiewijzer. Hier kun je laten berekenen welke energiebesparende maatregelen voor uw onderneming zinvol zijn.

Ben je geïnteresseerd in dergelijke energiebesparingsmaatregelen of heb je vragen over uw eigen energieverbruik en hoe je hierop kunt besparen? Surf dan naar www.mijnepb.be voor meer informatie.

Foto: https://groenecourant.nl/algemeen/energie-nederland-financiering-cruciaal-energiebesparing-industrie/

 

 

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be