fbpx

Nieuwe energiedoelstellingen voor 2030 in de EU

Jul 2019

Terwijl we met z’n allen de energiedoelstellingen voor 2020 proberen te behalen, werden reeds nieuwe doelstellingen vastgelegd voor 2030. Het belangrijkste streefdoel is om tegen 2030 32,5% minder energie te verbruiken in vergelijking met 2005. We moeten dus blijven investeren in energiezuinige woningen en energetische renovaties.

Strengere energiedoelstellingen voor 2030

Op vlak van energiezuinigheid in bouwprojecten zijn er nog veel zaken die we kunnen verbeteren. We moeten dringend de opslag en hergebruik van energie verder optimaliseren. In 2030 wil men een daling van 32,5% zien in het gemiddeld energieverbruik. Verder oogt men op een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 40% (t.o.v. 1990) en het in gebruik nemen van minstens 27% hernieuwbare energiebronnen. Besparen op energie begint natuurlijk bij een goede isolatie. Toch zijn er ook nog andere zaken die kunnen zorgen voor minder energieverliezen.

Enkele tips om meer energie te besparen

BIPV of PVT zonnepanelen

Ondertussen hebben velen onder ons al zonnepanelen geïnstalleerd. Een voorbeeld hiervan zijn BIPV-panelen (Building Integrated Photovoltaics), ingebouwde zonnepanelen in allerlei bouwmaterialen (vb. gevelbekleding). Ook zijn er de PVT-panelen, waarbij je naast de elektriciteitsproductie de opgewekte warmte kunt gebruiken voor het verwarmen van sanitair water.

Slimme woningen

Slimme woningen bezitten een doorgedreven automatisatie van systeemaansturingen in je woning. Denk maar aan de bediening van zonwering aan de hand van weersvoorspellingen of een automatische regeling van de ventilatie. Je kan jouw woning dus voorzien van allerlei sensoren en apparaten die aangestuurd worden door artificiële intelligentie.

Opslag van energie

Opslag van energie is zeer belangrijk om te kunnen anticiperen op schommelingen in het aanbod van herbruikbare energie. Naast het aanschaffen van een thuisbatterij kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een voorraadvat sanitair water automatisch opwarmt bij een overschot aan zonne-energie. Je waterreservoir dient dus eigenlijk als een batterij, waar dan voor warmteenergie.

Meer informatie over energetische renovaties en herbruikbare energie vind je op onze website. Neem gerust contact op met ons voor advies op maat of een vrijblijvende offerte.

 

Afbeelding: https://www.bekar-energy.com/english/bipv-projects/

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be