fbpx

Wordt de EPB regelgeving gecontroleerd?

Jul 2014

Bij het bouwen of verbouwen van een woning is het verplicht om een EPB-verslaggever aan te stellen. De vraag wordt vaak gesteld of er effectief mensen in de Vlaamse regering aangesteld zijn om de epb controle uit te voeren op de werven en op de gemaakte berekeningen.

EPB controle

Het is inderdaad zo dat de Vlaamse overheid een aantal controles voorziet om na te gaan of men werkelijk voldoet aan de EPB-eisen. Ze doen dit op basis van luchtfoto’s, werfbezoeken, klachten, laattijdigheid en onregelmatigheden in de berekeningen.

Een eerste luik is louter administratief van karakter om na te gaan of de procedure gevolgd wordt: is er een startverklaring ingediend en is er dus een EPB-verslaggever aangesteld? Is de EPB-aangifte ingediend binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning?

Op basis van de EPB-aangifte ziet de overheid er al op toe of de eisen behaald worden. Is dit niet het geval, volgt er een administratieve boete. Boetes onder de 250€ worden niet geïnd.

Een tweede luik van de epb controle gaat na of de EPB-aangifte overeenstemt met het gebouw in de praktijk. Dit gebeurt uiteraard steekproefgewijs, met controles op de bouwwerf tijdens verschillende fases in het bouwproces. Als blijkt dat de EPB-verslaggever niet waarheidsgetrouw gerapporteerd heeft dan krijgt die een boete.

Contacteer ons: 09 226 12 33

Mail ons: info@mijnepb.be