fbpx

Ik ben mijn EPB vergeten

aug 2017

EPB vergeten

Uit recente cijfers bleek dat één op de drie bouwdossiers niet in orde is met de Vlaamse regels rond isolatie en ventilatie. Heel wat bouwers houden dus geen rekening met de opgelegde, wettelijke verplichtingen en zijn hun EPB vergeten in te dienen.

EPB vergeten MijnEPB

 

Opstarten procedure zonder af te werken

Onderzoek wijst uit dat heel wat bouwheren de procedure blijkbaar wel opgestart hebben maar deze nooit definitief hebben afgewerkt. Sommigen wijten dit aan de administratieve rompslomp maar er zouden ook een aantal andere redenen mee gemoeid zijn die niet meteen in de kijker gezet worden. Vaak is het zo dat het budget het niet toelaat om alle opgelegde zaken door de EPB verslaggever uit te voeren, mogelijks wacht de bouwheer nog hierop. Het is dus van groot belang dat de EPB-verslaggever het maximale haalt uit de voorafberekening.

 

Boete betalen is goedkoper

Uit een aantal rondvragingen is gebleken dat in sommige gevallen de boete beduidend lager is dan de effectieve kosten die men moet laten uitvoeren om wettelijk in orde te zijn. Bij velen is de rekening dan uiteraard ook snel gemaakt. Men kiest sneller voor de goedkoopste oplossing in plaats van te opteren voor het volgen van de regels die opgelegd werden. Want wie zou er nu 2000 euro investeren als je er vanaf kunt komen met het betalen van 500 euro…

 

Te weinig controle bij vergeten EPB dossier

Een bijkomende reden kunnen de controles zijn die zelden of niet worden uitgevoerd. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft te weinig middelen om grondige controles uitvoeren en meestal worden dan ook enkel steekproeven uitgevoerd. Politici pleiten hier voor een overheveling van mensen uit andere agentschappen om hulp te bieden.

Grondige hervorming

De regelgeving rond isolatie en ventilatie in woningen bij nieuwbouw of verbouwingen zal dus zonder twijfel opnieuw moeten bekeken worden om een striktere naleving te kunnen nastreven. Een eerste aanzet is het invoeren van de ventilatieverslaggeving die zowel de spleten onder deuren, raamrooster en ventilatiedebieten komt opmeten.

 

Bent u uw EPB vergeten? Geen nood, MijnEPB kan u helpen om dit alsnog in orde te brengen. Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.

 

Foto: isolatie-info.be

Contacteer ons per telefoon voor een vrijblijvende offerte 0497 53 84 10

Contacteer ons per mail voor een vrijblijvende offerte info@moduul.be